Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że od 15 marca 2024 r. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych.

O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, będącego kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Budżet programu to 732 mln zł. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70 proc. (środki UE) i 30 proc. (budżet państwa). Został on przygotowany z myślą o wsparciu sektora rybactwa w Polsce. Instytucją zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast pośredniczącą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie przydatne informacje znajdują się na stronie: https://www.rybactwo.gov.pl/

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 11 marca (poniedziałek) 2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 14:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
  • włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup  defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

ZAPROSZENIE
do udziału w szkoleniu

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.
MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Kultury w Łubnicach- Łubnice 74
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 15.03.2024r.( piątek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 120 zł.
Zapisy w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63, e-mail:pzd.staszow@sodr.pl

Stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP do 31 maja

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, na terytorium całego kraju do 31 maja obowiązują stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP.

Stopień alarmowy CRP wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Stopień BRAVO–CRP oznacza, że należy m.in. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Stopień ten zobowiązuje policję, straż graniczną oraz żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. Ponadto należy przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych oraz zapewnić personel na wypadek zdarzeń terrorystycznych.

Ogłoszenie w sprawie braku wody

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) od ok. godz. 9.00 do ok. godz. 12.00 przewidywane są przerwy w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Nadstawie.

Przepraszamy za utrudnienia w dostawie wody.

Skip to content