Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Oleśnica za 2018 r.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Oleśnica składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Oleśnica.

Ustalony termin sesji to 24 maj 2019 r.

Zapraszamy Przedsiębiorców na spływ kajakowy

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z obszaru LGD – Dorzecze Wisły (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do udziału w zorganizowanym spływie kajakowym w dniu 25 maja 2019 r. Uczestnikami spływu kajakowego mogą być przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele działający w branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firmy rozpoczynające swą działalność oraz chcący rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku branż kluczowych dla LGD.

Zaproszenie na szkolenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach realizuje projekt grantowy pn.: „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powierzony przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.

Zapraszamy chętnych druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oleśnica oraz innych chętnych zainteresowanych tematyką, na szkolenie nt.: „Pożary wewnętrzne – rozpoznanie i technologia gaszenia”. Szkolenie odbędzie się 11.05.2019 r. w remizie OSP w Strzelcach o godz. 10:00.

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Mężczyzn w zapasach w stylu klasycznym oraz w zapasach kobiet

Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy zaprasza do zgłaszania par małżeńskich z terenu gminy Oleśnica, które w 2019 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Komunikat Starosty Staszowskiego w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego

Brak wody

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 05.04.2019 r. przewidywane są braki w dostawie wody w Oleśnicy, w Sufczycach, w Kępiu, oraz w Wojnowie.

Przerwa w dostawie wody może potrwać do godz. 15.00

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – Agata Wojtyszek. Wojewoda Świętokrzyski

Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 6 kwietnia od godziny 8.00 na parkingu Miasta i Gminy Oleśnica.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą programu #NowaPiątka – broszura informacyjna