Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 176 75

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica : 2 321 741,58 zł

Komunikat w sprawie braku wody w Sufczycach

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Sufczyce przewidywane są braki w dostawie wody w dniach od 10 do 12 sierpnia. Pracownicy Urzędu  będą rozwozić wodę pitną beczkowozem zgodnie z następującym harmonogramem:

– 10 sierpnia (czwartek ) dwa razy w godzinach: od 10.30 oraz od 17.00,

– 11 sierpnia (piątek ) dwa razy w godzinach: od 10.30 oraz od 17.00,

– 12 sierpnia sobota od godz. 9.00.

W celu usprawnienia prowadzonych działań prosimy o pozostawienie przed posesją pustych pojemników na wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

W wyniku zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w skład którego wchodzą miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Oleśnica oraz gmina Rytwiany zlecono m.in. opracowanie dokumentu strategicznego SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”.

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” stworzony został w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki na terenach trzech gmin i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o naborze wniosków do zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, Gmina Oleśnica ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zaproszenie do konsultacji w sprawie nadania nazwy ulicy Pokątna w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 77/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy „ulica Pokątna” w mieście Oleśnica.

Na podstawie § 7 uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz.U. Województwa Świętokrzyskiego poz. 2266 z dn. 10.07.2017r.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Oleśnica.

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z zamiarem podjęcia przez Radę Miejską Oleśnica uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Pokątna” w Oleśnicy dla drogi oznaczonej nr: 356016T składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 630/1, 630/2.

Brak wody: Strzelce i Pieczonogi

W związku z informacją otrzymaną od PGKiM Staszów dotyczącą awarii sieci wodociągowej Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że  w dniu 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) od godzin popołudniowych do dnia następnego możliwe są przerwy w dostawie wody w miejscowościach Strzelce i Pieczonogi.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o rozpoczęciu treningu

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Brak wody

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 25 lipca 2023 r. (wtorek) od godz. 7.30 do ok. godz. 12.00 przewidywane są przerwy  w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Staszowskiej (od nr 1 do skrzyżowania z ul. Ogrodową i Szkolną) w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skip to content