Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230329101445168 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica w 2023 r.

Harmonogram wywozu do wydruku

Konsultacje dot. funduszy europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, które odbędą się 5 kwietnia 2023 r. godz. od 9:00 do 11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_OB_20230328102454339 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230327113612347 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230327092855583 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Spotkanie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Oleśnica

Urząd Gminy w Oleśnicy zawiadamia, że w dniu 04.04.2023r.(wtorek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1 odbędzie się spotkanie mieszkańców z udziałem inwestora Eplant 70 Sp. z o.o. z Krakowa oraz Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica.

Tematem spotkania będzie budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Oleśnica na działce nr ewid. 1115/11.

Umowa na budowę kanalizacji w Borzymowie podpisana

W dniu 16 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.  Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3  ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą tej bardzo ważnej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków. Wartość kosztorysowa inwestycji, której przedmiotem jest budowa od podstaw kanalizacji w Borzymowie, wynosi 2 644 970,30 zł. Zadanie powinno zostać wykonane w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Skip to content