Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW
W dniu 8 października 2019 roku Gmina Oleśnica zwarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Koncert Niepodległościowy

BALLADY dla NIEPODLEGŁEJ

Autorski koncert pieśni i ballad Lecha Makowieckiego polskiego barda ukazujący w chronologicznej kolejności – wybrane wydarzenia ze stulecia naszego dochodzenia do Wolności. Niezwykle emocjonalny, wypełniony nostalgią klęsk i euforią zwycięstw, niosący nadzieję na lepszą przyszłość. To także wyjątkowa podróż do przeszłości i przyszłości.

Nie może Cię na nim zabraknąć – ZAPRASZAMY

Pasowanie w przedszkolu

Pasowanie na starszaka to jedna z uroczystości, które na stałe wpisane są do kalendarza imprez w Przedszkolu Gminnym im. Świętego Jana Pawła II  w Oleśnicy. W tym roku ta niezwykle ważna uroczystość pasowania i ślubowania na starszaka odbyła się 11 października br., to właśnie wtedy oleśnickie przedszkolaki składały swoje pierwsze ślubowanie, podczas którego oficjalnie stały się członkami społeczności przedszkolnej.

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 25 października (piątek) 2019 o godz. 12:00 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Konkurs plastyczny : Jesienna kartka z kalendarza

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy organizuje konkurs plastyczny pt. “Moja jesienna karta z kalendarza”. Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnikiem może zostać każdy do 18 roku życia. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych i uwrażliwianie na piękno otaczającej nas jesiennej aury.

Obchody XIX Dnia Papieskiego

W niedzielne popołudnie 13 października br., w naszym parafialnym Kościele o godz.17.00 odbyły się obchody XIX Dnia Papieskiego. Osoby, które wybrały się na to spotkanie miały możliwość wsłuchania się nie tylko w słowa wypowiadane przez uczniów PSP w Oleśnicy w montażu – słowno muzycznym, ale także powrotu do sentymentalny wspomnień związanych z osobą Papieża Polaka.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 4/2019/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej.

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.