Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 48

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 48
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 15:27 dnia 23.05.2019
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(30), jędrzejowski(31), Kielce(31), kielecki(31), konecki(29), opatowski(29), ostrowiecki(29), pińczowski(31), sandomierski(30), skarżyski(30), starachowicki(31), staszowski(29), włoszczowski(29)
Ważność od godz. 18:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (13 powiatów) od 18:00/23.05 do 18:00/24.05.2019 50 mm; porywy 60km/h. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(29), jędrzejowski(30), kazimierski(30), Kielce(30), kielecki(30), konecki(28), opatowski(28), ostrowiecki(28), pińczowski(30), sandomierski(29), skarżyski(29), starachowicki(30), staszowski(28), włoszczowski(28)
Ważność od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 10:00/22.05 do 18:00/23.05.2019 50 mm; porywy 70km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Ramza
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5 – woj. świętokrzyskie

Data i godzina wydania: 23.05.2019 – godz. 10:51

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019

Obszar: Wisła (świętokrzyskie)

Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych. Na świętokrzyskich dopływach Wisły prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Zapisy na wyjazd studyjny do Warszawy 14-15.06.2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 22.05.2019 – godz. 13:00
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 21:00 dnia 22.05.2019 do godz. 09:00 dnia 23.05.2019
Obszar: Wisła (świętokrzyskie)
Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych na Wiśle obserwowane będą wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Alert RCB

Uwaga! Intensywne opady deszczu i burze. Mozliwe lokalne podtopienia i przerwy w dostawie pradu. Nie chowaj sie pod drzewami. Jesli mozesz, zostan w domu.

Informacja dla mieszkańców

Osoby poszkodowane w wyniku ulewnego deszczu proszone są o zgłaszanie zalanych domów i budynków gospodarczych do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica osobiście lub telefonicznie:

  • 413774036
  • 413774009
  • 413774034

Informacja

Worki na piasek są rozdawane przez straż pożarną na rynku w Oleśnicy – pod sklepem GS Kubuś.

Zapotrzebowanie na piasek można zgłaszać do Urzędu Gminy w Oleśnicy lub pod numerem telefonu – 41 3774036.

Zbiórka popiołu

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza zbiórkę popiołu w następujących dniach:

– 21.05.2019r. – Oleśnica wszystkie ulice,

– 23.05.2019 r.– Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów, Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Uwaga!

Popiół należy zgromadzić w pojemnikach lub w workach – dopuszczalna masa pojemnika max. 30 kg. Popiół zmieszany z innymi odpadami oraz zgromadzony luzem nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.00.