Click it!
Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

XXX sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 4 grudnia (piątek) 2020r. o godz. 12:00 odbędzie się nadzwyczajna XXX sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców oraz gości. Na sali konferencyjnej Urzędu podczas sesji obecni będą wyłącznie radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja XIII)

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej w terminie od 23 do 29 listopada br. mają szansę na wygranie super nagród.

Wskaźniki odzysku uzyskane przez Gminę Oleśnica w 2019 r.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła a także do uzyskania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W 2019 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,96% (min. 40%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (min. 60%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – 12,39% (max. 40%).

Komunikat dla mieszkańców

W związku z zagrożeniem, wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem informujemy, że od dnia 23 listopada 2020 roku Urząd Miasta i Gminy Oleśnica będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00 do odwołania.

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja XII)

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej
w terminie od 16 do 22 listopada br. mają szansę na wygranie super nagród.

Koronawirus – informacje

 

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja XI)

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej w terminie od 9 do 15 listopada br. mają szansę na wygranie super nagród.

Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym …

W polskim kalendarzu jest wiele ważnych świątecznych dat. Mają one różny charakter: jedne bardziej związane z naszym życiem religijnym, drugie bardziej z historią naszego Narodu.

O jednych mówimy, że są kościelne, drugie nazywamy państwowymi. I choć każde z tych świąt jest inne, każde przeżywamy na jemu tylko właściwy, wyjątkowy sposób, to jednak w tym 2020 roku wszystkie te, tak różne ze swej natury obchody i uroczystości, naznaczone zostały pandemią. Nie inaczej jest również w wypadku obchodów Dnia Niepodległości.

W tym roku nie możemy tego dnia przeżywać w sposób tak uroczysty i radosny, jak do tego przyzwyczailiśmy się od lat, ale to nie oznacza, że zamknięci we własnych domach możemy o tym święcie zapomnieć. Wręcz przeciwnie. Jak bowiem przypomina nam jeden z ojców Niepodległości, Józef Piłsudski: ,,Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”. Dlatego być może ten wyjątkowy rok pandemii, gdy wszystko dookoła nas wygląda inaczej niż zwykle, jest również wezwaniem do wysiłku, aby tegoroczne świętowanie rocznicy odzyskania Niepodległości było także wyjątkowe.

Bo choć dziś nie wszystko będziemy mieć zorganizowane jak w latach ubiegłych, to może właśnie te trudności i ograniczenia mogą stać się okazją do pogłębionej refleksji nad naszą Narodową Wspólnotą. Pandemia bowiem, pokazała nam wszystkim, jak bardzo się nawzajem potrzebujemy, i że nie możemy żyć tylko każdy dla siebie, ale wszyscy musimy dbać o nasz wspólny dom, któremu na imię Polska.

W związku z realnym zagrożeniem, wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, obowiązują ograniczenia w przyjmowaniu petentów w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.

Sprawy należy przede wszystkim załatwiać telefonicznie i za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Przy wejściu do urzędu znajduje się urna, do której należy wrzucać korespondencję.

Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu, należy najpierw umówić się telefonicznie - kliknij tutaj, aby przejść do wykazu telefonów.

Zadbajmy razem o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
(-) Leszek Juda

Skip to content