Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Dzień Oleśnicy 2019

« 1 z 13 »

Dożynki powiatu staszowskiego

Zaproszenie na szkolenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach realizuje projekt grantowy pn.: „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powierzony przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.

Zapraszamy chętnych druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oleśnica oraz innych chętnych zainteresowanych tematyką, na szkolenie nt.: „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc”. Szkolenie rozpoczyna się 24.08.2019 r. w remizie OSP w Strzelcach o godz. 9:00.

Zawody sportowo – pożarnicze

Tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 11 sierpnia br. w miejscowości Strzelce. Wzięło w nich udział łącznie pięć drużyn (w tym jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Strzelec). Wśród zawodników startowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych: z Oleśnicy, Pieczonóg, Strzelec i Borzymowa oraz wspomniana „młodzieżówka”.

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej Oleśnica. Sesja nadzwyczajna.

W dniu 9 sierpnia (piątek) 2019 o godz. 13:00 odbędzie się XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 13.00.

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Podpisanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

1 sierpnia wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski wręczyli  świętokrzyskim samorządowcom promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach środków w wysokości 15 milionów 600 tysięcy złotych Gmina Oleśnica znalazła się w grupie 21 samorządów którym przyznano rządowe wsparcie.

Promesa, którą odebrał Burmistrz Leszek Juda, przewiduje dotację w wysokości 808 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach serdecznie zapraszają na gminne zawody sportowo – pożarnicze, które odbędą się w dniu 11 sierpnia 2019r. (niedziela) na placu przy remizie OSP w Strzelcach o godzinie 16:00.

Doradztwo z pozyskiwania środków finansowych sierpień 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Galeria Dzień Oleśnicy 2019