Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230602085235831 kliknij tutaj aby się zapoznać

Umowa na budowę kanalizacji w Sufczycach podpisana

W dniu 23 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3  ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą tej bardzo ważnej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków. Wartość kosztorysowa inwestycji, której przedmiotem jest budowa od podstaw kanalizacji w Sufczycach wynosi 4 894 355,29 zł.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Mariana Gondka

W dniu 27 kwietnia 2023 roku swoje setne urodziny świętował mieszkaniec Oleśnicy – Pan Marian Gondek.

Pragnąc uczcić tak wyjątkowy Jubileusz życzenia, kwiaty i upominkami Dostojnemu Jubilatowi złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: Leszek Juda – Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica, Joanna Skórska – Sekretarz Miasta i Gminy Oleśnica, Katarzyna Lalewicz – Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Magdalena Kajderowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, a także przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy: Piotr Strzelecki – Dyrektor, Teodora Ambroży Z-cą Dyrektora oraz Jolanta Poniewierska – Sekretarz Szkoły. Pani Małgorzata Juszyńska – Kierownik Placówki Terenowej ZUS w Staszowie, również złożyła Jubilatowi serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu oraz wręczyła kwiaty, a także list gratulacyjny od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wiadomością o przyznaniu świadczenia honorowego.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Roberta Telusa nt. dopłat do zboża

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące zasad programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

LVIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 30 maja (wtorek) 2023r. o godz. 12:00 odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230524031322149 kliknij tutaj aby się zapoznać

Umowa na rozbudowę przedszkola podpisana

 

W dniu 09.05.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Skip to content