Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy pod adresem:

ul. Szkolna 9,

28-220 Oleśnica,

tel. 41 377 44 16

Godziny pracy biblioteki

Biblioteka czynna przez pięć dni w tygodniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200 do 1600.

Od dnia 01. 03. 2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy posiada osobowość prawną, która została nadana jej z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury , prowadzony przez organ nadrzędny czyli Gminę. W drodze przyjętej Uchwały Rady Gminy Nr 210/XL/10 z dn. 26.02.2010 r. została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna, której nadano statut. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury. Zarządzeniem Wójta Gminy w Oleśnicy Nr 38 /2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. został powołany Kierownik Gminnej Biblioteki na 1,2 etatu. Dział finansowo-księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy prowadzi osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/8 etatu. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz.694 z póź. zm.).

 Więcej informacji na stronie biblioteki www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com

 

Skip to content