Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Ogłoszenia

Potyczka smaków

Ruszają odbiory przyłączy kanalizacyjnych!

Drodzy Mieszkańcy Sufczyc oraz ulicy Zarzecze. Informujemy, iż od dnia 01 lipca 2024 r. będzie można zgłosić przyłączenie swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • należy zgłosić rozpoczęcie prac przyłączeniowych do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (pokój nr 11 lub tel. 41 377 40 36 wew. 216) na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót,
  • wpięcia przyłącza do sieci należy dokonać w dniu odbioru,
  • miejsce wpięcia przyłącza musi pozostać odkryte do czasu odbioru przez pracowników UMiG Oleśnica,
  • po dokonaniu odbioru przyłącza, potwierdzonego protokołem, można rozpocząć jego użytkowanie.

Dodatkowe informacje:
– odbiory przyłączy będą dokonywane wyłącznie w godzinach pracy Urzędu,
– zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wód opadowych, roztopowych i drenażowych.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Strzelce

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Strzelce

Ferie w Gminie Oleśnica – luty 2024 r.

Propozycja na ferie w bibliotece

Propozycja na ferie w Centrum Kultury

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica w 2023 r.

Harmonogram wywozu do wydruku

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. Rolnicy oraz gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny lub z osobami z niepełnosprawnościami MUSZĄ złożyć oświadczenie sprzedawcy energii

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

– do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych (nie ma konieczności składania sprzedawcy żadnych oświadczeń)

– do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami (należy złożyć sprzedawcy oświadczenie)

– do 3 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników(należy złożyć sprzedawcy oświadczenie wraz z kopią decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego lub kopię Karty Dużej Rodziny)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 

Wzór oświadczenia: Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej

Więcej na: https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy

Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski. Można go pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy lub poniżej:

 Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Informacja na temat ulotek o dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Państwo, z uwagi na kierowane do urzędu pytania mieszkańców, które dotyczą pojawiających się na naszym terenie ulotek o dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych, informujemy że Gmina Oleśnica obecnie nie realizuje żadnych nowych projektów dotyczących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, a spotkanie w dniu 21.07.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu organizowane jest przez komercyjny podmiot gospodarczy.

Skip to content