Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Gospodarka

Rzemiosło budowlane

            Oleśnica jest specyficzną miejscowością, w której zdecydowana większość mieszkańców trudni się budownictwem. Na taki stan rzeczy miało wpływ wiele czynników. Warto wymienić tu pasję wznoszenia nowych budowli tkwiącą w rodzie Oleśnickich, burzliwe dzieje, które spowodowały doszczętne zburzenie pierwotnych zabudowań, a tym samym potrzebę wznoszenia nowych, osadzanie tu jeńców wojennych (np. Tatarów i Szwedów) z ich pomysłami i umiejętnościami murarskimi, czy wreszcie położenie miejscowości na nieurodzajnych glebach, które wykluczają satysfakcjonujące zajmowanie się rolnictwem. Pierwsze wzmianki o prężnej działalności murarskiej w Oleśnicy pojawiły się w II połowie XIX wieku. Jej zakres był znacznie ograniczony granicami wyznaczonymi przez zaborców. W okresie międzywojennym, a później po II wojnie światowej bariery przestały istnieć, a rzemieślnicy oleśniccy wykonywali swoje zajęcie na terenie całego kraju. Do rozwoju budownictwa w Oleśnicy przyczyniła się powstała po wojnie Spółdzielnia Rzemieślnicza, która między innymi organizowała kursy czeladnicze, podnosząc kwalifikacje pracowników. Taki stan rzeczy występujący w tej miejscowości spowodował zjawisko specjalizacji w branży danego rzemiosła poszczególnych wsi. I tak Borzymów specjalizuje się w blacharstwie, a inne wsie w pracach wykończeniowych. Dziś mieszkańcy gminy są specjalistami w swoim fachu poszukiwanymi nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

Praca

           Mieszkańcy Oleśnicy zyskują stałe zatrudnienie w zakładach przemysłowych usytuowanych w sąsiadujących miejscowościach. Należą do nich Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie, Huta Szkła Gospodarczego w Grzybowie, Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Elekrtabel w Połańcu. Od 2008 roku mocnym akcentem na mapie pracy Oleśnicy jest Zakład Ceramiki Budowlanej austriackiej firmy Wienerberger. Za umiejscowieniem zakładu największego producenta cegieł na świecie i drugiego co to wielkości producenta systemów dachowych w Europie przeważyły względy logistyczne oraz doskonałej jakości złoża gliny, które znajdują się na tym właśnie terenie, a których – wg oceny ekspertów – wystarczy na około 30 – 40 lat. Cegielnia w Oleśnicy jest 20 zakładem firmy Wienerberger w Polsce.

               Ci, którzy nie znaleźli zatrudnienia w wymienionych wyżej zakładach przemysłowych, zajmują się rolnictwem. Gmina Oleśnica znana jest także z nowoczesnych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję truskawek.

         Poziom bezrobocia w gminie Oleśnica systematycznie spada. Na koniec roku 2008 wynosił on 225 osób bezrobotnych, co stanowi w ciągu roku spadek o 14 osób, w porównaniu ze stanem z przełomu 2007 i 2008 r., kiedy bez pracy było 239 osób. W stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym gminy bezrobocie na przełomie 2008 i 2009 r. (wg stanu na dzień 31.XII.2008 r.) wynosiło 6%. Należy jednak zauważyć, że istnieje także bezrobocie ukryte typowe dla obszarów rolniczych.

           Według danych z ewidencji podmiotów gospodarczych (2007 r.): wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oleśnica jest 168. W zakresie handlu działają 24 podmioty. Pozostałe podmioty głównie koncentrują się wokół różnego rodzaju usług budowlanych (murarskich, remontowych, dekarskich, itp.). Symbolem Gminy Oleśnica są przedsiębiorcy świadczący usługi murarskie, znani w kraju i za granicą. Większość przedsiębiorców z branży skupiona jest w Spółdzielni Rzemieślniczej w Oleśnicy, która działa od 15 lutego 1988 roku na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach. Podstawową działalnością gospodarczą spółdzielni w obecnym czasie jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności wykonywanie prac elewacyjnych, w zakresie dociepleń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych, jak również prowadzenie doradztwa podatkowego oraz rozliczeń finansowych i formalno – prawnych z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami na rzecz członków spółdzielni. Prace budowlane realizowane są za pośrednictwem członków spółdzielni działających jako podmioty gospodarcze. Personel spółdzielni przygotowuje także dokumenty na przetargi budowlane. Przerób spółdzielni rocznie wynosi około 10 milionów złotych.

 

Skip to content