Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.

Harmonogram_odbioru_odp._2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Zbiórka popiołu

ZBIÓRKA POPIOŁU

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę popiołu w następujących dniach:

– 17.04 – Oleśnica wszystkie ulice,

– 18.04 – Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów, Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Uwaga!

Popiół należy zgromadzić w pojemnikach lub w workach – dopuszczalna masa pojemnika max. 30 kg. Popiół zmieszany z innymi odpadami oraz zgromadzony luzem nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 730.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Oleśnica na 2017 r.