Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Gospodarka odpadami

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica

W związku z uruchomieniem Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Rzędowie wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Oleśnica są przekazywane do  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.

Poziomy odzysku osiągnięte za 2015 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 47,42 %
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,31 %

Poziomy odzysku odpadów komunalnych za 2014 r.

Poziomy odzysku za 2014 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 56,60 %
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,31 %

Podmiot odbierający odpady komunalne

Odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z terenu gminy Oleśnica przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej.

Poziomy odzysku odpadów za 2013 r.

Poziomy odzysku za 2013 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 36,39 %
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 33,37 %

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica

Usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Oleśnica wykonuje:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tel. 15 864 26 41

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych:

Gmina Oleśnica zawarła umowę w dniu 02.01.2013 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Oleśnica. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.

 

Poziomy odzysku za 2012 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 45,84%
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 66,14%

Na terenie gminy Oleśnica funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez Gminę. Punkt znajduje się przy ul. Wiejskiej w Oleśnicy, czynny jest w godz. od 7.30 do 15.00.

Informacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica

Urząd Gminy w Oleśnicy, informuje że w 2012 r. odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica odbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów

Skip to content