Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Czyste powietrze

Efektywność energetyczna budynków – to warto wiedzieć

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

III część programu Czyste Powietrze

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją programu Czyste Powietrze, która obowiązuje od 25.01.2022 r. Zmiany obejmują m.in. uruchomienie III części z najwyższym poziomem dofinansowania.

Obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązkowe jest złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przypadku, gdy źródło zostało uruchomione przed 01.07.2021r. deklaracje należy złożyć do 30.06.2022r., a w przypadku gdy źródło zostało uruchomione po 01.07.2021r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Program Czyste Powietrze

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Dokumenty oraz informacje niezbędne do złożenia wniosku o płatność w programie priorytetowym Czyste Powietrze

 

Informacja dla Beneficjentów programu priorytetowego Czyste Powietrze w zakresie złożenia wniosku o płatność.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Borzymowie dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Skip to content