Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Czyste powietrze

III część programu Czyste Powietrze

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją programu Czyste Powietrze, która obowiązuje od 25.01.2022 r. Zmiany obejmują m.in. uruchomienie III części z najwyższym poziomem dofinansowania.

Obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązkowe jest złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przypadku, gdy źródło zostało uruchomione przed 01.07.2021r. deklaracje należy złożyć do 30.06.2022r., a w przypadku gdy źródło zostało uruchomione po 01.07.2021r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Program Czyste Powietrze

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Dokumenty oraz informacje niezbędne do złożenia wniosku o płatność w programie priorytetowym Czyste Powietrze

 

Informacja dla Beneficjentów programu priorytetowego Czyste Powietrze w zakresie złożenia wniosku o płatność.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Borzymowie dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku o dotację z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Gminy

Gmina Oleśnica podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem 41 377-40-36 w każdy wtorek oraz czwartek w następujących godzinach:

  • wtorek w godzinach między 8:00 , a 13:00,
  • czwartek w godzinach między 9:00, a 14:00.

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia – Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dotację z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Gminy – Kliknij tutaj aby się zapoznać (Plik PDF)

Skip to content