Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Wójt Gminy

Wójt Gminy Oleśnica – Leszek Juda
tel. 41 377 40 36
sekretariat@gminaolesnica.pl

Urząd Gminy w Oleśnicy
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
pokój nr 15

Wójt Gminy Oleśnica

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałek  w godz. od  14:00  do 15:30    środę i piątek w godz. 10:00  do 12:00