Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Organizacje pozarządowe

Na terenie gminy Oleśnica działają poniższe Stowarzyszenia, które jak sama nazwa mówi są organizacjami  społecznymi (zrzeszeniami) powoływanymi przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Cechą wspólną wszystkich organizacji/stowarzyszeń jest działalność niezarobkowa.

Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych – BKIK

Klub powstał 10 listopada 2010 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, które pragnęły zrobić coś pożytecznego dla swojej „małej ojczyzny”. Głównym celem stowarzyszenia jest przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, poprzez działalność społeczno-kulturalną. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Borzymowie.

Odnowa miejscowości Borzymów

Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy –  “STRZELEC”

Klub swoją działalność rozpoczął w grudniu 2011 r. Bodźcem do powołania stowarzyszenia była ukończona budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Strzelcach. Obiekt składa się z dwu boisk, jedno z nich z nawierzchnią tartanową przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego, drugie – trawiaste o wymiarach 30 m x 60 m przeznaczone do gry w piłkę nożną. Klub  liczy około 110 członków w tym 20 osób dorosłych. Celem  głównym klubu jest przede wszystkim animacja sportu i rekreacji na ternie naszej gminy. Profil klubu na stronie Facebook – Kliknij tutaj

Odnowa miejscowości Strzelce

Szkolny Klub Turystyki Rowerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy

Powstał 1 września 2010 roku. Pomysłodawcami klubu są uczniowie oraz nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy: mgr Zofia Woś i mgr Maria Plewa. Głównym celem klubu jest organizacja wypraw rowerowych połączona z poznawaniem przyrody i kultury naszego regionu. Dzięki współpracy z odziałem PTTK w Staszowie grupa rowerowa ma okazję uczestniczyć we wspólnych rajdach i wycieczkach organizowanych przez Koło Grodzkie PTTK w Staszowie.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Budkom Oleśnica

Głównym celem klubu jest propagowanie piłki siatkowej mężczyzn, organizowanie życia sportowego, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej. Przygotowywanie  imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych a także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez udział w realizacji zadań sportowych. Profil klubu na stronie Facebook – Kliknij tutaj

Skip to content