Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Odnawialne Źródła Energii

UWAGA!!!
Dotacje dla mieszkańców na indywidualne instalacje
Odnawialnych Źródeł Energii

Możliwość pozyskania dotacji oferuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” – projekty parasolowe.

fotowolt

Gmina Oleśnica informuje, że do dnia 18.09.2017 (poniedziałek) do godziny 12:00, należy składać w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, pok. nr 10, deklaracje udziału w projekcie oraz ankiety doboru instalacji OZE.

Poniżej pliki do pobrania:

Deklaracja udziału w projekcie

Ankieta wstępna doboru instalacji OZE

Wyciąg z prezentacji z dnia 12.09.2017r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

_____________________________________________________________________________________________________

Dotację można otrzymać na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii – energię słoneczną i energię geotermalną:

 • Panele fotowoltaiczne
 • Kolektory słoneczne
 • Geotermalne pompy ciepła

Poziom dofinansowania – 60% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny – 40% kosztów kwalifikowanych (wpłata mieszkańca)

Instalacje fotowoltaiczne

 • Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne z możliwością odprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej
 • Znaczące oszczędności na rachunkach za prąd
 • Optymalnie dobrana instalacja pokrywa ok. 50% zapotrzebowania na energię elektryczną
 • Wielkość instalacji zależy od rocznego zużycia prądu w gospodarstwie domowym – określa się ją na podstawie rachunków za energię elektryczną

Przykładowa kalkulacja kosztów:

Wielkość instalacji Instalacja 2 kW Instalacja 3 kW Instalacja 4 kW
Koszt  ok. 13 000 zł  ok. 19 500 zł  ok. 26 000 zł
Dotacja  7 800 zł  11 700 zł  15 600 zł
Wkład własny  5 200 zł  7 800 zł  10 400 zł

Kolektory słoneczne (solary)

 • Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne
 • Oszczędność kosztów dotychczasowego paliwa używanego do produkcji ciepłej wody
 • Optymalna wielkość instalacji zależy od zapotrzebowania gospodarstwa na ciepłą wodę

Przykładowa kalkulacja kosztów:

Rodzaj instalacji do 3 osób 4 – 6 osób powyżej 7 osób
 Koszt  ok. 9 500 zł  ok. 11 000 zł  ok. 12 500 zł
 Dotacja  5 700 zł  6 600 zł  7 500 zł
 Wkład własny  3 800 zł  4 400 zł  5 000 zł

Warunki udziału w projekcie:

 • Uregulowany stan prawny nieruchomości – posiadanie tytułu własności
 • Instalacja OZE na potrzeby budynku mieszkalnego
 • Mieszkańcy budynku są w nim zameldowani (zamieszkują go na stałe)
 • Instalacje nie mogą być montowane na dachu pokrytym eternitem
 • Pokrycie kosztów audytu w wysokości ok. 250 zł bez względu na otrzymanie dotacji
 • W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowanych uczestnik pokrywa 100% tych kosztów (np.: podatek VAT)

Osoby zainteresowane budową instalacji proszone są o zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu do Sołtysa do dnia 15 marca 2017 r. lub do Urzędu Gminy w Oleśnicy, pok. nr 10.

Uwaga: Projekt będzie realizowany przez Gminę Oleśnica wyłącznie w przypadku otrzymania dofinasowania z RPOWŚ na lata 2014-2020.

Prezentacja przygotowana przez WFOŚiGW w Kielcach nt.: Projekty Parasolowe – projekty grupowe instalacji OZE u mieszkańców w ramach działania 3.1 RPO WS2014-2020.

Skip to content