Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Edukacja

W roku szkolnym 2013/2014 na obszarze Gminy Oleśnica funkcjonują:

  • Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy- 124 uczniów (6 oddziałów),
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy- 199 uczniów (11 oddziałów),
  • Szkoła Filialna w Pieczonogach- 14 uczniów (2 oddziały),
  • Przedszkole Gminne w Oleśnicy- 82 dzieci, w tym:  6-latki- 21, 5-latki- 27, 4-latki- 28, 3-latki- 6 (3 oddziały),
  • Punkt Przedszkolny w Pieczonogach- 11 dzieci (1 oddział).

       Na obszarze Gminy Oleśnica w roku szkolnym 2008/2009 funkcjonują 2 przedszkola – Gminne Przedszkole w Oleśnicy z 3 oddziałami dla 75 dzieci: 6-latki – 40 dzieci, 5-latki – 23 dzieci i 3-4 latki – 12 dzieci oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego w Pieczonogach, do którego uczęszcza 15 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Łącznie wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Oleśnica, w różnych formach objętych jest 90 dzieci. Zauważyć należy, że z roku na rok maleje liczba dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie budynek, w którym mieści się przedszkole w Oleśnicy jest w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej przebudowy i rozbudowy.

                    W roku szkolnym 2008/2009 na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe – Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczonogach i 1 gimnazjum – Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy. Do szkół podstawowych uczęszcza 262 uczniów, a do gimnazjum – 183 uczniów.

 

Skip to content