Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zmiana cen za usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2022 r. zmianie uległy ceny za usługi wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 01 czerwca 2022r.

Cennik usług

* Ustala się minimalną ilość wywożonych nieczystości płynnych na poziomie 2 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 2 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmuje się ww. minimalną ilość.

powrót ...
Skip to content