Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ruszają odbiory przyłączy kanalizacyjnych!

Drodzy Mieszkańcy Sufczyc oraz ulicy Zarzecze. Informujemy, iż od dnia 01 lipca 2024 r. będzie można zgłosić przyłączenie swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • należy zgłosić rozpoczęcie prac przyłączeniowych do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (pokój nr 11 lub tel. 41 377 40 36 wew. 216) na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót,
  • wpięcia przyłącza do sieci należy dokonać w dniu odbioru,
  • miejsce wpięcia przyłącza musi pozostać odkryte do czasu odbioru przez pracowników UMiG Oleśnica,
  • po dokonaniu odbioru przyłącza, potwierdzonego protokołem, można rozpocząć jego użytkowanie.

Dodatkowe informacje:
– odbiory przyłączy będą dokonywane wyłącznie w godzinach pracy Urzędu,
– zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wód opadowych, roztopowych i drenażowych.

 

powrót ...
Skip to content