Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Państwowy Monitoring Środowiska

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o braku wody

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że  w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek)  przewidywane są przerwy w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Żeromskiego od numeru 45 do końca ulicy w godz. od ok. 8.00 do ok. 13.00 w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej. Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

ZAPROSZENIE do udziału w szkoleniu

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 14 godzin-szkolenie podstawowe (2-dniowe).

MIEJSCE SZKOLENIA: PGKiM ul. Staszów ul. Wojska Polskiego 3

DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA:
27.05.2021 r.(czwartek) godz. 9.00
28.05.2021 r.(piątek) godz. 9.00

ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 130 zł.
Zapisy w PZD Staszów: tel 15 864 31 63, e-mail: pzd.staszow@sodr.pl

Trening systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczeń RENEGADE/SAREX-21

W związku z Zarządzeniem Nr 66/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności, w dniu 20 maja 2021r. zostanie przeprowadzony trening alarmowy wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że 18 maja 2021 r. rozpocznie się na terenie gminy Oleśnica inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.), w celu opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy: EPH Spółka z o.o. ul. Krótka 6b/13, 58-420 Lubawka wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.

Pracownicy EPH Spółka z o.o. posiadają upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica.

Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach na adres e-mail: azbest.olesnica@eph.pl

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

Informacja

Cytomammobus ŚCO – zaprasza na badania


 

 

 

 

 

12- 13 maja – Oleśnica, przy ośrodku zdrowia

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Badania są wykonywane w godzinach 10.00-16.00. 

Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300.

Komunikat Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Dzień Strażaka

Skip to content