Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

„POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces rehabilitacji. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do Twoich obecnych możliwości zdrowotnych i polepszysz swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

LV sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 17 marca (piątek) 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 129 64

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica : 1 683 896,65zł

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 31 maja 2023 r.

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:
– nr 19 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– nr 18 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– nr 20 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o naborze wniosków do zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

      W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Oleśnica ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Umowa na budowę kanalizacji w Strzelcach podpisana

W dniu 16 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce  w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą tej bardzo ważnej inwestycji będzie firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. z siedzibą w Nowym Korczynie. Wartość kosztorysowa inwestycji, której przedmiotem jest budowa od podstaw kanalizacji w Strzelcach wynosi 4 860 960,00 zł. Zadanie powinno być wykonane w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Skip to content