Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza do bezpłatnego szkolenia skierowanego  do każdego mieszkańca Państwa gminy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Formularz zgłoszeniowy – Kliknij tutaj

Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), oraz zakwaterowanie w hotelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny ! 

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Oleśnickie Echa – nr 28/Grudzień 2018

Zachęcamy Państwa do pobrania elektronicznej wersji gazetki “Oleśnickie Echa” – nr 28/Grudzień 2018 – Kliknij tutaj (w zależności od łączą internetowego plik może się pobierać do kilkunastu sekund)

 

V Sesja Rady Gminy Oleśnica z dnia 31.12.2018 roku. Sesja nadzwyczajna.

W zakładce Samorząd>Rada Gminy>Nagrania udostępniamy Państwu zapis nagrania z IV Sesji Rady Gminy Oleśnica z dnia 21.12.2018 roku. Link bezpośredni – KLIKNIJ TUTAJ

Informacja na temat punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Staszowskim w 2019 roku

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2017 r. poz.2030 z późn. zm.)

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowego poradnictwa obywatelskiego. W jego ramach uruchomiono jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie którego powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

Informacja na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Staszowskim w 2019 roku

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU
PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2017 r. poz.2030 z późn. zm.)

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym jeden punkt – prowadzony przez Powiat Staszowski – obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie drugiego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

Odzyskanie praw miejskich przez Gminę Oleśnica

W załączeniu prezentujemy Państwu pismo od Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego – w związku z odzyskanie praw miejskich przez Gminę Oleśnica.

Pismo Wojewody Świętokrzyskiego – odzyskanie praw miejskich przez Gminę Oleśnica

IV Sesja Rady Gminy Oleśnica z dnia 21.12.2018 roku.

W zakładce Samorząd>Rada Gminy>Nagrania udostępniamy Państwu zapis nagrania z IV Sesji Rady Gminy Oleśnica z dnia 21.12.2018 roku. Link bezpośredni – KLIKNIJ TUTAJ

Galeria Dzień Oleśnicy 2019