Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja w sprawie braku wody

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości Pieczonogi, Strzelce oraz Niziny od godz. 7.30 do ok. godz. 16.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 23 listopada

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada br., o czym poinformował dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Pomoc dotyczyć będzie rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej.

Więcej informacji na stronie – kliknij tutaj

Apel Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Krzysztofa Cioska dotyczącego niebezpieczeństw związanych z zatruciem tlenkiem czadu

Brak wody w miejscowości Pieczonogi

W związku z trwającymi  problemami w dostawie wody w miejscowości Pieczonogi Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż trwają prace polegające na ustaleniu przyczyny braku wody. W dniu dzisiejszym tj. 08 listopada 2022 r. pracownicy Urzędu będą dostarczać beczkowozem wodę zdatną do spożycia do gospodarstw domowych (od nr 1 do nr 31) począwszy od ok. godz. 13.00.

Obwieszczenie o uchwaleniu SUMP MOF Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnicy Uchwały Nr LI/379/22 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Informacja dot. dopłat dla rolników na wymianę pokryć dachowych, które zawierają azbest

17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków dla rolników na wymianę pokryć dachowych, które zawierają azbest na budynkach rolniczych.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 listopada 2022r. w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/arimr.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach Programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 125 54

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica: 1 341 436,25 zł

Gminne Narodowe Obchody Święta Niepodległości w Gminie Oleśnica

Skip to content