Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje:

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2022 roku  wynosi 110,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.

XLII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną XLII sesja Rady Miejskiej Oleśnica, zwołana na dzień 24 stycznia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 11.30, odbędzie się w trybie zdalnym.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Weroniki Siemińskiej

W dniu 20 stycznia 2022 r. mieszkanka naszej Gminy, Pani Weronika Siemińska, obchodziła 100-lecie urodzin. Mając na uwadze zagrożenia związane z pandemią oraz stan zdrowia Jubilatki przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy postanowili nie odwiedzać Jej osobiście. Niemniej jednak Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda wraz z Joanną Skórską Sekretarz Miasta i Gminy, Magdaleną Kajderowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyną Lalewicz pamiętali o tym wyjątkowy dniu i na ręce córki, Teresy Siemińskiej, która na co dzień opiekuje się Mamą, wręczyli kwiaty i prezenty oraz złożyli życzenia dla Jubilatki.
Dostojna Jubilatka otrzymała również listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, Wojewody Świętokrzyskiego – Zbigniewa Koniusza oraz Starosty Staszowskiego – Józefa Żółciaka, które przekazał w ich imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – szkolenie podstawowe

ZAPROSZENIE do udziału w szkoleniu
TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 14 godzin-szkolenie podstawowe (2 – dniowe).
MIEJSCE SZKOLENIA: Potok 99, Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (budynek byłej Szkoły Podstawowej)
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.02.2022r. (czwartek) godz. 9.00; 11.02.2022r. (piątek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach; Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 140 zł.
Zapisy przez stronę internetową https://www.sodr.pl/szkolenia
Więcej informacji w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63,

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – szkolenie uzupełniające

ZAPROSZENIE  do udziału w szkoleniu
TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.
MIEJSCE SZKOLENIA: Krzczonowice 18 – remiza OSP
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 04.02.2022r.(piątek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach; Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 100 zł.
Zapisy przez stronę internetową https://www.sodr.pl/szkolenia
Więcej informacji w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63,

Pilny komunikat dla mieszkańców miasta i gminy Oleśnica

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wypłacenie dodatku osłonowego z tytułu wzrostu cen mogą pobrać druki wniosków, które są dostępne na stoliku przed głównym wejściem do budynku urzędu. Druk ten po wypełnieniu należy wrzucić do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do urzędu albo przesłać drogą pocztową. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do końca października 2022 r.

Ograniczy to gromadzenie się osób w biurze podawczym o niewielkiej przestrzeni i zmniejszy ryzyko zachorowań interesantów oraz pracowników urzędu na ,,Covid -19”.

W świetle obowiązujących przepisów sanitarnych i dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej nie ma możliwości otwarcia urzędu dla pełnej obsługi petentów (do odwołania).

XLII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 24 stycznia (poniedziałek) 2022r. o godz. 11:30 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 11.30.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Bator

1. stopień ALFA-CRP obowiązuje na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 18 stycznia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do publicznej informacji Zarządzenie Prezesa Ministrów nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, które obowiązuje od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

Zarządzenie Prezesa Ministrów nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Skip to content