Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_DB_20220908102452969 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Informacja w sprawie braku wody

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje,  iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej przewidywane są przerwy w dostawie wody w dniu 07 września 2022r.  w godz. od 8.30 do 12.00 w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej, Spacerowej, Żeromskiego (od mostu do końca ulicy), Zarzecze, Sadowej, Leśnej oraz w Kępiu, Strzelcach i w Pieczonogach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piesek szuka swojego właściciela!

Piesek szuka swojego właściciela! Biegał przy głównej trasie w Pieczonogach. Aktualnie znajduje się u jednego z mieszkańców w Pieczonogach. Szczegóły pod nr 41 377 40 36.

Zaproszenie na zajęcia do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy

Kursy w ZDZ Staszów

Stypendium szkolne

W terminie od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, pokój nr  9  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów  na rok szkolny 2022/2023. 

 Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł netto/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 30 listopada 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązywanie:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP;
  • drugiego stopnia alarmowego BRAVO – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. 

Skip to content