Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

ZAPROSZENIE
do udziału w szkoleniu

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.
MIEJSCE SZKOLENIA: Osiek- MGOK w Osieku
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 24.11.2023r.(piątek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.

Odpłatność 120 zł

Zapisy przez stronę internetową https://www.sodr.pl/szkolenia

Więcej informacji w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63,

Placówki świadczące usługi dla bezdomnych 2023-2024

Placówki świadczące usługi dla bezdomnych 2023-2024 – wersja PDF do wydruku

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to święto, które corocznie obchodzimy w dniu 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. Od lat kojarzy nam się ono z marszami, biegami niepodległościowymi, patriotycznymi koncertami, akademiami i wszystkim tym, co sprawia, że Polacy tłumnie wychodzą z domów, by cieszyć się z niepodległości, którą Polska odzyskała 105 lat temu. W związku z tym, w naszej gminie, podobnie jak w całej Polsce zaplanowano szereg uroczystości, na które serdecznie zapraszają: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Oleśnicy, Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II, dyrekcja i pracownicy Miejsko -Gminnego Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz druhowie gminnych jednostek OSP.

LXI sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 27 października (piątek) 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

II Niepodległościowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Karta_zgłoszeniowa – II Niepodległościowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Regulamin – II Niepodległościowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Nabór do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023 od 02 listopada 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
informuje o naborze do
Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023

od 02 listopada 2023 r. – 30 listopada 2023 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (pok. nr 6)

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej :

1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

PILNE!

W celu zakwalifikowania do programu należy przedstawić miesięczny dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Telefon do kontaktu 41 350 15 65 wew. 207

Zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć zawarcia umowy z Gminą Oleśnica otrzymają je w najbliższym czasie. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych poniżej wzorów umów. Pozostali mieszkańcy zobowiązani są do zawarcia umowy z  przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie. Informujemy, iż w bieżącym roku planowana jest kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadanych umów i dowodów opłat za zrealizowane usługi.

umowa ścieki ZB

umowa ścieki POŚ

Ponadto przypominamy, iż właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej, jeżeli istnieją techniczne możliwości przyłączenia. W związku z powyższym należy zwrócić się z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. W przypadku niezrealizowania ww. obowiązku zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji nakazującej właścicielowi nieruchomości przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 189 78

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica: 2 961 998,40 zł

Skip to content