Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Dofinansowanie z Programu ” Czyste Powietrze”

Zapraszamy na bezpłatne spotkania dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą się dowiedzieć jak można uzyskać dofinansowanie z Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami, prowadzone na terenie całego kraju, mają na celu poinformowanie mieszkańców jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. W naszej Gminie spotkanie odbędzie się 17 października 2018 roku, o godzinie 18:00 w Remizie OSP w Oleśnicy, ul. Nadstawie 25 a.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W  dniu 24 września 2018 roku Gmina Oleśnica zwarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowity koszt zadania wynosi  12 491,50 zł.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią  12 491,50 zł, w tym:

  • środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 6 245,75 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, iż w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godz. od ok. 8.30 do do ok. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Nadstawie w związku  z pracami remontowymi na sieci wodociągowej.

Szansa Oleśnicy na odzyskanie utraconych praw miejskich

Szansa Oleśnicy na odzyskanie utraconych praw miejskich

Punktem wyjścia w drodze do odzyskania utraconych praw miejskich było podjęcie w miesiącu lipcu 2018 roku “Apelu Rady Gminy Oleśnica w sprawie przywrócenia praw miejskim miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”. Przyjęcie apelu było wspólną inicjatywą wielu gmin, najbliższe nam to Pacanów, Nowy Korczyn oraz Opatowiec. Apel Radnych naszej gminy spotkał się z uznaniem i wsparciem parlamentarzystów z naszego województwa, a w konsekwencji na jego podstawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wszczął procedurę nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica.

KOLEKTORY SŁONECZNE – II DODATKOWY NABÓR!

KOLEKTORY SŁONECZNE – II DODATKOWY NABÓR!

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE informują,

że w terminie od 11.09.2018 r. do 14.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie  II dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym.

Dodatkowy nabór prowadzony jest ponownie z powodu rezygnacji części  osób zakwalifikowanych do projektu. W przypadku braku odpowiedniej, zaplanowanej  we wniosku o dofinansowanie, liczby uczestników i mocy zamontowanych urządzeń, nie będzie możliwe zrealizowanie całego zadania, polegającego na zakupie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  dla mieszkańców.

Dodatkowy nabór na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE

informują,

że w terminie od 5.09.2018 r. do 10.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym.

Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2017 roku. Prowadzony jest z uwagi na rezygnację części uczestników i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu – warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest odpowiednia liczba uczestników i moc zamontowanych instalacji.

REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ “Dzień Oleśnicy 2018”

W załączniku – Regulamin Imprezy Kulturalno – Rozrywkowej “Dzień Oleśnicy 2018″ oraz czasowy plan oznakowania ulic.

Regulamin na Dzień Oleśnicy_2018

czasowy plan oznakowanie Dzień Oleśnicy

Dzień Oleśnicy 12.08.2018 r.

Skip to content