Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Stopień alarmowy – 3. CHARLIE-CRP

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do publicznej informacji  Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku podpisane przez Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59, w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 2022 roku, wprowadzony został stopień – 3. CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – kliknij tutaj aby się zapoznać

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stale utrzymującej się niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny w województwie mazowieckim oraz o zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego

Komunikat ŚWLW o niekorzystnej sytuacji epizootycznej (wścieklizna) – kliknij tutaj aby się zapoznać (plik PDF)

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

              Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

            Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa), które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

XLIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 25 lutego (piątek) 2022r. o godz. 12:00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2266)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Przerwa w odbiorze ścieków dowożonych do oczyszczalni

Informujemy, iż w związku z rozpoczętym rozruchem technologicznym na oczyszczalni ścieków nie będą przyjmowane ścieki ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przerwa w świadczeniu ww. usług może potrwać ok. 1,5-2 miesiące. W przypadku konieczności opróżnienia ww. zbiorników prosimy o kontakt z podmiotami, którzy posiadają zezwolenie na transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Oleśnica:

  • Dziadura Adrian, Pacanów, tel. 880 060 258,
  • PGKiM Staszów, tel. 15 864 26 41,
  • PGK Połaniec, tel. 15 865 05 40.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zarządzenie nr 32 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do publicznej informacji Zarządzenie Prezesa Ministrów nr 32 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, które obowiązuje od dnia 15 lutego 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 23.59.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_SW_20220216105243109 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Skip to content