Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego

Rada Miejska, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica oraz Dyrektorzy Szkoły serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy

w dniu 7 czerwca 2019 roku

W programie :

  • Zbiórka na placu szkolnym godzina 10.00
  • Poświęcenie obiektu
  • Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
  • „Dzień Sportu- gry i zabawy”
  • Koncert zespołu KONSONANS godz. 17.00 (górny korytarz PSP)

Nowy termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

W związku z bardzo dużą ilością poszkodowanych gospodarstw i dużą ilością wpływających wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica wydłużamy termin składania wniosków do poniedziałku 10 czerwca 2019 r.

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w dniach 21-23.05.2019 r. na terenie Gminy Oleśnica

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego i powodzi,

uprzejmie informuję, że istnieje możliwość

zgłaszania szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.

Bravo CRP

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości informację, przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, dotyczącą wody do spożycia oraz zasad dezynfekcji studni.

zał. informacja GIS

ulotka_powodzian

Zapisy na wyjazd studyjny do Warszawy 14-15.06.2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

Informacja dla mieszkańców

Osoby poszkodowane w wyniku ulewnego deszczu proszone są o zgłaszanie zalanych domów i budynków gospodarczych do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica osobiście lub telefonicznie:

  • 413774036
  • 413774009
  • 413774034

Zbiórka popiołu

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza zbiórkę popiołu w następujących dniach:

– 21.05.2019r. – Oleśnica wszystkie ulice,

– 23.05.2019 r.– Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów, Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Uwaga!

Popiół należy zgromadzić w pojemnikach lub w workach – dopuszczalna masa pojemnika max. 30 kg. Popiół zmieszany z innymi odpadami oraz zgromadzony luzem nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.00.

Skip to content