Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

90-lecie OSP w Oleśnicy.

„Tylko życie poświęcane innym, warte jest przeżycia” wydaje się, że te słowa Alberta Einsteina mocno oddają czym jest służba druhów braci strażaków, bowiem bycie strażakiem to nie tylko poświęcenie dla innych, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność oraz odwaga i zaszczyt.

W niedzielę 22 października 2017 r. swój piękny jubileusz 90-lecia istnienia straży obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnicy. To już 90 – lat cztery pokolenia druhów z Oleśnicy służą z pełnym poświeceniem i bezinteresownością ludziom oraz całej społeczności gminy (i nie tylko gminy).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

lgdOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ OSOBY DO 29. ROKU ŻYCIA NR 12/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

lgdOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU NABÓR NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zorganizowanie szkoleń. Konferencji, spotkań, festynów, akcji społecznych itp., zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 70% kosztów, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, renowacje zabytków, spotkania integracyjno – aktywizujące, instrumenty muzyczne, stroje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 27 listopad- 11 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w następujących dniach:

– 06.11 – Oleśnica ulice: Brzozowa, Pacanowska, Wolności, Gęsia, Stopnicka, Krótka, Słoneczna, Nadstawie, Zwierzyniec, Gliniki, Żeromskiego, Sadowa, Zarzecze, Leśna, Budy, Wiejska, Spacerowa,

– 07.11 – Oleśnica ulice: Rynek, Zakościele, Staszowska, Ogrodowa, Wrzosy, Szkolna, Wesoła,

– 08.11 – Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów,

– 09.11 – Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.30.

Brak wody

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) od godz. 8.00 do  godz. 11.00 przewidywane są przerwy w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Żeromskiego (do mostu), przy ul. Staszowskiej (od  nr 50), ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Wrzosy, ul. Zarzecze oraz w Wojnowie i w Sufczycach w związku ze sprawdzeniem szczelności sieci wodociągowej.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

Informacja w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 października 2017 r. dzień 31 października 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

Brak wody

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że w dniu 20 października 2017 r. (piątek) od godz. 8.00 do ok. godz. 15.00 przewidywane są przerwy w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Szkolnej, Żeromskiego (do mostu), przy ul. Staszowskiej (od  nr 50), ul. Ogrodowej, ul. Wrzosy, ul. Zarzecze oraz w Wojnowie i w Sufczycach w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

Koncert Niepodległościowy „Jesienna zaduma” – Ela Adamiak z Zespołem

adamiak(1)

Zapraszamy wszystkich na Koncert Niepodległościowy pt. „Jesienna zaduma”, który odbędzie się 12 listopada 2017 r. o godz. 17:00  w Kościele Parafialnym p.w. WNMP w Oleśnicy ul. Zakościele 1.