Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

20160701_info

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT HANDLOWYCH, WYSTAWIENNICZYCH I PROMOCYJNYCH NA DZIEŃ OLEŚNICY 2016 14 SIERPNIA 2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

HANDLOWYCH, WYSTAWIENNICZYCH I PROMOCYJNYCH

na DZIEŃ OLEŚNICY 2016

14 SIERPNIA 2016r.

W ramach organizacji imprezy plenerowej pn. „Dzień Oleśnicy 2016”, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, promocja gminy Oleśnica, a także prezentacja twórczości rękodzieła artystycznego i innych przedmiotów – informujemy o możliwości składania ofert na stoiska, handlowe, promocyjne i wystawiennicze.

Ogłoszenie – odpady wielkogabarytowe

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w następujących dniach:

– 04.07 – Oleśnica ulice: Brzozowa, Pacanowska, Wolności, Gęsia, Stopnicka, Krótka, Słoneczna, Nadstawie, Zwierzyniec, Gliniki, Żeromskiego, Sadowa, Zarzecze, Leśna, Budy, Wiejska, Spacerowa,

– 05.07 – Oleśnica ulice: Rynek, Zakościele, Staszowska, Ogrodowa, Wrzosy, Szkolna, Wesoła,

– 11.07 – Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów,

– 12.07 – Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.30

Ogłoszenie – odpady wielkogabarytowe

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych

arr

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).  W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni magazynowych. Magazyny te powinny mieć co najmniej 400 ton powierzchni przechowalniczej oraz powinny być przewiewne i suche.

Szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl/wybor-magazynow-przechowywanie-omp-na-rzecz-arr.

Komunikat w sprawie wody

W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Gminy Pacanów i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie w dniu 18.05.2016 r. o negatywnym wyniku badań wody z ujęcia w m. Wójeczka – woda zanieczyszczona bakteriologicznie – Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że woda z wodociągu publicznego w m. Oleśnica ulice: Brzozowa, Pacanowska, Wolności, Krótka, Słoneczna, Stopnicka, Zakościele, Rynek, Nadstawie, Gęsia, Ogrodowa, Staszowska, Szkolna, Wesoła, Wrzosy oraz w m. Wojnów nie nadaje się DO SPOŻYCIA do odwołania.

Woda jest zdatna jedynie do celów sanitarnych.

Komunikat obowiązuje do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody przeprowadzonych przez PSSE w Busku – Zdroju, o czym mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Komunikat w sprawie wody

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego (ujęcie Wójeczka, Żabiec), że przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody pobranej na terenie Gminy Pacanów, w sobotę 30 kwietnia 2016r. nie wykazało zanieczyszczeń.

W związku z czym decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju (SANEPID) woda nadaje się do spożycia.

 Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY

Jutro tj. 30.04.2016 r. ulicami Oleśnicy i w Wojnowie od godziny 9.00 będzie przejeżdżał beczkowóz z wodą przeznaczoną do spożycia. Prosimy o zabranie własnych pojemników. Dostarczanie wody odbędzie się w następującej kolejności:

Wojnów: pod małym Wojnowem oraz pod sołtysem

Ul. Szkolna: przy ul. Wesołej oraz pod szkołą

Ul. Wrzosy: okolice nr 4A oraz nr 20

Ul. Staszowska: okolice Nr 100 oraz przy ul Ogrodowej

Ul. Rynek: przystanek

Ul. Nadstawie: okolice stawu

Ul. Słoneczna: okolice nr 12B

Ul. Krótka: okolice nr 5A

Ul. Stopnicka: okolice nr 29 i 15

Ul. Gęsia

Ul. Zakościele: okolice stawu

Ul. Wolności

Ul. Pacanowska

Ul. Brzozowa

 

Komunikat w sprawie wody

Urzędu Gminy w Oleśnicy informuje, że w dniu 28.04.2016r. do godziny 17:00 w świetlicy Urzędu Gminy jest do odebrania woda w ilości 5 l. na dom. Ogłoszenie dotyczy m. Wojnów i m. Oleśnica ul. Brzozowa, Pacanowska, Wolności, Krótka, Słoneczna, Stopnicka, Zakościele, Rynek, Nadstawie, Gęsia, Ogrodowa, Staszowska, Szkolna, Wesoła, Wrzosy.

Pozostałe ulice w Oleśnicy oraz pozostałe Sołectwa korzystają z wody z ujęć: Staszów i Łubnice.