Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Nabór do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
informuje o naborze do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus
od 15 listopada 2022 r. – 16 grudnia 2022 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (pok. nr 6)

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej:
– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

PILNE!

W celu zakwalifikowania do programu należy przedstawić miesięczny dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Telefon do kontaktu 41 350 15 65 wew. 207

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakup w terminie do 31.12.2022r.

Informujemy, iż od dnia 14 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  Gospodarstwo domowe może złożyć jeden wniosek o zakup paliwa stałego na maksymalnie 1,5 tony w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Wniosek w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe należy składać :

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28 – 220 Oleśnica, pokój nr 5 i pokój nr 12 w godz. od 8.00 do 14.30.
  • lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP* ,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

*Wnioski składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica /X8LX093NJL/SKRYTKA.

Do pobrania:

Wniosek o zakup węgla 2022

Wniosek-o-zakup-wegla-2022 -pdf

Informacja w sprawie braku wody

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości Pieczonogi, Strzelce oraz Niziny od godz. 7.30 do ok. godz. 16.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 23 listopada

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada br., o czym poinformował dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Pomoc dotyczyć będzie rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej.

Więcej informacji na stronie – kliknij tutaj

Apel Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Krzysztofa Cioska dotyczącego niebezpieczeństw związanych z zatruciem tlenkiem czadu

Brak wody w miejscowości Pieczonogi

W związku z trwającymi  problemami w dostawie wody w miejscowości Pieczonogi Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż trwają prace polegające na ustaleniu przyczyny braku wody. W dniu dzisiejszym tj. 08 listopada 2022 r. pracownicy Urzędu będą dostarczać beczkowozem wodę zdatną do spożycia do gospodarstw domowych (od nr 1 do nr 31) począwszy od ok. godz. 13.00.

Obwieszczenie o uchwaleniu SUMP MOF Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnicy Uchwały Nr LI/379/22 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Informacja dot. dopłat dla rolników na wymianę pokryć dachowych, które zawierają azbest

17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków dla rolników na wymianę pokryć dachowych, które zawierają azbest na budynkach rolniczych.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 listopada 2022r. w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/arimr.

Skip to content