Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Komunikat

Informujemy, iż jedynym wiarygodnym i firmowanym przez Urząd Miasta i Gminy Oleśnica źródłem informacji o aktualnej sytuacji dotyczącej zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest strona www.gminaolesnica.pl.

Informacja o jakości wody

Informujemy, iż w związku z uzyskanymi informacjami, że woda na obu ujęciach w gminie Pacanów jest przydatna do spożycia rozpoczynamy sukcesywne przełączanie zasilenia (najpierw Oleśnicy) w wodę pitną z ujęcia w gminie Pacanów. Jednocześnie informujemy, iż będziemy kontynuować rozwożenie wody butelkowanej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, otrzymany w dniu 24.06.2021 r. o godz. 14.15.

Diagnoza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

DIAGNOZA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO STASZOWA

Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa (MOF Staszowa) do którego należą Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Oleśnica oraz Gmina Rytwiany, przystępuje do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa wyszczególniony został w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Informacja dla mieszkańców – “Ochrona przed upałami”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w związku z sezonem letnim i wysokimi temperaturami jakie notujemy w ostatnich dniach ostrzega, że upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

Komunikat w sprawie wody

W związku z faktem, że cały teren gminy Pacanów jest od czwartku zaopatrywany w wodę pitna z ujęcia w Wójeczce mogą nastąpić wahania ciśnienia a nawet braki w dostawie wody także na terenie m. Oleśnica i m. Wojnów. Staramy się w większym stopniu wykorzystać wodę dostarczaną z ujęcia Radzików gmina Staszów, co jednak nie daje gwarancji całkowitej eliminacji problemu.

Informujemy, że woda dostarczana do gospodarstw domowych w gminie Oleśnica jest przydatna do spożycia.

Za utrudnienie przepraszamy.

 

 

Badanie potencjału inwestycyjnego Gminy Oleśnica

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety. Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra.

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Skip to content