Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Stypendium szkolne

W terminie od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, pokój nr  9  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów  na rok szkolny 2022/2023. 

 Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł netto/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 30 listopada 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązywanie:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP;
  • drugiego stopnia alarmowego BRAVO – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. 

Zajęcia fitness dla dorosłych w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Oleśnicy

Wszystkich Dbających o Formę Fizyczną
przy muzyce, w świetnym towarzystwie
serdecznie zapraszamy na zajęcia fitness

z panią Mileną Brzychcy

Poniedziałek, 29 sierpnia, godz. 17.00

Zaproszenie na zajęcia do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy

Serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych i tych nieco starszych na zajęcia do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy, ul. Rynek 12.

– zajęcia plastyczne (kreatywne i z zapałem) z panią Agnieszką Szabłowską – Ambroży w dniach 26 sierpnia od 13.30 do 15.30 i w sobotę 27 sierpnia od godziny 9.00 do 11.00.

– zajęcia animacyjne (z wyobraźnią i taneczne, a może i sportowe) z panią Joanną Pietras w środę 24 sierpnia od 10.00 do 12.00.

Za nami Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2022 w Borzymowie

W niedzielę 21 sierpnia br. na boisku piłkarskim w Borzymowie odbyły się, po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Rywalizowały w nich jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy:
OSP Oleśnica,
OSP Strzelce,
OSP Pieczonogi,
OSP Borzymów – gospodarz tegorocznych zawodów.

W  zawodach uczestniczyła także  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Oleśnica.

Zaproszenie na bezpłatną mammografię i cytologię

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 14 godzin-szkolenie uzupełniające (1-dniowe).
MIEJSCE SZKOLENIA: UMiG w Staszowie ul. Opatowska 31
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 30.08.2022r.(wtorek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 100 zł.
Zapisy  przez stronę internetową https://www.sodr.pl/szkolenia
Więcej informacji w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63

Skip to content