Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OLEŚNICA

Informujemy, że od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy akcję wyposażenia mieszkańców Gminy Oleśnica w maseczki ochronne wielokrotnego użytku.  Do każdego gospodarstwa domowego trafią po dwie sztuki. Po użyciu maseczki z otrzymanego pakietu należy ją wyprać i wyprasować, aby mogła być użyta ponownie.

Maseczki będą dystrybuowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie będzie konieczności pokwitowania odbioru maseczek. Prosimy o zaniechanie próby kontaktu osobistego z osobami roznoszącymi pakiety, które będą umieszczane w skrzynce pocztowej, lub w przypadku jej braku w widocznym miejscu na ogrodzeniu.

Apelujemy o stosowanie się do wspomnianych zaleceń stosowania okrycia nosa i ust w przestrzeni publicznej, w szczególności w czasie robienia zakupów, wyjścia do apteki, przychodni lub w innej koniecznej potrzeby. Tylko wtedy, gdy będziemy dbać o siebie nawzajem jesteśmy w stanie uniknąć zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

 

/-/ Leszek Juda

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

 

Informacja dla mieszkańców

W nawiązaniu do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie Nr SE IVa-4200/68/2020 z dnia 17.04.2020 informujemy, że Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy został zamknięty do odwołania w związku ze stwierdzonym dodatnim wynikiem badań w kierunku COVID19 osoby z personelu medycznego. O możliwości korzystania z porad medycznych, ewentualnie uzyskiwania recept będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

  /-/ Leszek Juda

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

 

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim mieszkańcom gminy Oleśnica życzymy spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkiej Nocy.

Pomimo trudnego czasu, obaw i izolacji pozostańmy w duchowej bliskości z rodziną ufając, że wielkanocne przesłanie odrodzenia napełni nas nadzieją i wiarą w lepszą przyszłość.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek Juda

Przewodnicząca Rady Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii

Stop wypalaniu traw

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego na rok szkolny 2020/2021 dla młodzieży szkół podstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego na rok szkolny 2020/2021 dla młodzieży szkół podstawowych (plik PDF do pobrania).

Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie formy zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wobec rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

– za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /x8lx093njl/skrytka);

– mailem na adres: sekretariat@gminaolesnica.pl

Skan podpisanego przez osobę uprawnioną zgłoszenia na obowiązującym druku wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. (w formie elektronicznej) oraz przesłać pocztą tradycyjną na adres tutejszego Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 3774 034, 41 3774 036.

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Skip to content