Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Trening systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczeń RENEGADE/SAREX-21

W związku z Zarządzeniem Nr 66/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności, w dniu 20 maja 2021r. zostanie przeprowadzony trening alarmowy wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że 18 maja 2021 r. rozpocznie się na terenie gminy Oleśnica inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.), w celu opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy: EPH Spółka z o.o. ul. Krótka 6b/13, 58-420 Lubawka wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.

Pracownicy EPH Spółka z o.o. posiadają upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica.

Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach na adres e-mail: azbest.olesnica@eph.pl

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210516050654407 – kliknij tutaj aby pobrać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210514053201543 – kliknij tutaj aby pobrać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_BG_20210513052316455 – kliknij tutaj aby pobrać

Informacja

Cytomammobus ŚCO – zaprasza na badania


 

 

 

 

 

12- 13 maja – Oleśnica, przy ośrodku zdrowia

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Badania są wykonywane w godzinach 10.00-16.00. 

Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300.

Komunikat Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_BG_20210507045737271 – kliknij tutaj aby pobrać

Skip to content