Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja dla mieszkańców – “Ochrona przed upałami”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w związku z sezonem letnim i wysokimi temperaturami jakie notujemy w ostatnich dniach ostrzega, że upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

Komunikat w sprawie wody

W związku z faktem, że cały teren gminy Pacanów jest od czwartku zaopatrywany w wodę pitna z ujęcia w Wójeczce mogą nastąpić wahania ciśnienia a nawet braki w dostawie wody także na terenie m. Oleśnica i m. Wojnów. Staramy się w większym stopniu wykorzystać wodę dostarczaną z ujęcia Radzików gmina Staszów, co jednak nie daje gwarancji całkowitej eliminacji problemu.

Informujemy, że woda dostarczana do gospodarstw domowych w gminie Oleśnica jest przydatna do spożycia.

Za utrudnienie przepraszamy.

 

 

Badanie potencjału inwestycyjnego Gminy Oleśnica

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety. Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra.

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Drogie Dzieci,
dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć trochę współuczestniczyć z Wami w tej formie zdobywania wiedzy, również włączyła się w edukację online. Udostępniliśmy na swojej stronie internetowej kurs e-learningowy, broszury i filmy dotyczące zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Myślę, że były one pomocne w zdobywaniu wiedzy, co potwierdza Wasz liczny udział w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, które z racji obchodów tegorocznego jubileuszu przebiegały pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:
TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.
MIEJSCE SZKOLENIA: Remiza OSP – Gace Słupieckie 13
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 28.06.2021r.(poniedziałek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 90 zł.
Zapisy w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63, e-mail:pzd.staszow@sodr.pl

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:
TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 14 godzin-szkolenie podstawowe.
MIEJSCE SZKOLENIA: Remiza OSP-Gace Słupieckie 13
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 29-30.06.2021r.(wtorek, środa) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 130 zł.
Zapisy w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63, e-mail:pzd.staszow@sodr.pl

XXXVI sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 29 czerwca  (wtorek) 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się  XXXVI sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica z zachowaniem reżimu sanitarnego  bez udziału mieszkańców oraz sołtysów. Na sali konferencyjnej Urzędu podczas sesji obecni będą wyłącznie radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 11.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Skip to content