Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

I STOPIEŃ ALARMOWY – ALFA CRP obowiązuje na terytorium Polski od niedzieli 5 grudnia 2021 r.

Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr: 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1 stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej) – obowiązujący od niedzieli 5 grudnia (od 23:59) do 10 grudnia (do 23:59) – przekazuje do publicznej informacji w/w Zarządzenie.

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA-CRP, ZARZ. NR 322 PRM 2021

powrót ...
Skip to content