Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230426095340350 kliknij tutaj aby się zapoznać

LVII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 21 kwietnia (piątek) 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie przemieszczania świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Staszowie informuje, że zgodnie z art. 110 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przenośnych chorób zakaźnych zwierząt oraz mieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt – wszystkie przesyłki świń muszą być zaopatrzone jednocześnie w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia oraz w dokument przemieszczania dla świń wystawiony przez posiadacza zwierząt (wzór – załącznik).

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii
Dokument przemieszczenia świń

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 140 68

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica : 1 932 814, 30 zł

#Stop nielegalnej eksploatacji

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach – pismo do mieszkańców

Z A W I A D O M I E N I E o zamiarze podjęcia wydobywania ( piasków / żwirów )* z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej

Przywrócenie obowiązkowych szkoleń i badań sprzętu

Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Marsz Świętości Jana Pawła II

Marsz Świętości Jana Pawła II przeszedł w środę (5 kwietnia) ulicami Oleśnicy. Wzięły  w nim udział setki osób w tym uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i dyrekcja, rodzice oraz władze samorządowe m.in.: Starosta Powiatu Staszowskiego – Józef Żółciak, Przewodniczący Rady Miasta Staszów – Stanisław Batóg, Radny Powiatowy – Adam Siekierski, Wizytator z Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty – Anna Sajkiewicz, Komendant Komisariatu Policji w Połańcu – Damian Łasak, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica – Leszek Juda, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Krystyna Bator oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz – Marek Juszczyk.  

Oleśnickie Echa Nr 38. Kwiecień 2023

Oleśnickie Echa nr 38. Kwiecień 2023 – kliknij w grafikę aby pobrać (plik PDF)

Skip to content