Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, iż w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godz. od ok. 8.30 do do ok. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Nadstawie w związku  z pracami remontowymi na sieci wodociągowej.

Szansa Oleśnicy na odzyskanie utraconych praw miejskich

Szansa Oleśnicy na odzyskanie utraconych praw miejskich

Punktem wyjścia w drodze do odzyskania utraconych praw miejskich było podjęcie w miesiącu lipcu 2018 roku “Apelu Rady Gminy Oleśnica w sprawie przywrócenia praw miejskim miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”. Przyjęcie apelu było wspólną inicjatywą wielu gmin, najbliższe nam to Pacanów, Nowy Korczyn oraz Opatowiec. Apel Radnych naszej gminy spotkał się z uznaniem i wsparciem parlamentarzystów z naszego województwa, a w konsekwencji na jego podstawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wszczął procedurę nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica.

KOLEKTORY SŁONECZNE – II DODATKOWY NABÓR!

KOLEKTORY SŁONECZNE – II DODATKOWY NABÓR!

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE informują,

że w terminie od 11.09.2018 r. do 14.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie  II dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym.

Dodatkowy nabór prowadzony jest ponownie z powodu rezygnacji części  osób zakwalifikowanych do projektu. W przypadku braku odpowiedniej, zaplanowanej  we wniosku o dofinansowanie, liczby uczestników i mocy zamontowanych urządzeń, nie będzie możliwe zrealizowanie całego zadania, polegającego na zakupie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  dla mieszkańców.

Dodatkowy nabór na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE

informują,

że w terminie od 5.09.2018 r. do 10.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym.

Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2017 roku. Prowadzony jest z uwagi na rezygnację części uczestników i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu – warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest odpowiednia liczba uczestników i moc zamontowanych instalacji.

REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ “Dzień Oleśnicy 2018”

W załączniku – Regulamin Imprezy Kulturalno – Rozrywkowej “Dzień Oleśnicy 2018″ oraz czasowy plan oznakowania ulic.

Regulamin na Dzień Oleśnicy_2018

czasowy plan oznakowanie Dzień Oleśnicy

Dzień Oleśnicy 12.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  dotyczącej:

PRZYZNANIA WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ I WESOŁEGO MIASTECZKA podczas imprezy „Dzień Oleśnicy 2018 ” w dniu 12 sierpnia 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym konkursie ofert o PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ I WESOŁEGO MIASTECZKA podczas imprezy „Dzień Oleśnicy 2018” w dniu 12 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczonogach, Pieczonogi 114, 28-220 Oleśnica zaprasza do składania ofert na zadanie: „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi”