Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Zapraszamy panie w wieku 25 – 59 lat na bezpłatnie badania cytologiczne

Cytobus ŚCO 19 czerwca w Oleśnicy

19 czerwca (środa) w godzinach 10:00–16:00 cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie stacjonował w Oleśnicy przy Ośrodku Zdrowia. Zapraszamy panie w wieku 25 – 59 lat na bezpłatnie badania cytologiczne.

Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej Oleśnica z prośbą o dokonanie wyboru ławnika:

  • Do Sądu Rejonowego w Sandomierzu ogółem: 1
    – w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 1;

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego

Rada Miejska, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica oraz Dyrektorzy Szkoły serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy

w dniu 7 czerwca 2019 roku

W programie :

  • Zbiórka na placu szkolnym godzina 10.00
  • Poświęcenie obiektu
  • Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości
  • „Dzień Sportu- gry i zabawy”
  • Koncert zespołu KONSONANS godz. 17.00 (górny korytarz PSP)

Nowy termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

W związku z bardzo dużą ilością poszkodowanych gospodarstw i dużą ilością wpływających wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica wydłużamy termin składania wniosków do poniedziałku 10 czerwca 2019 r.

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w dniach 21-23.05.2019 r. na terenie Gminy Oleśnica

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego i powodzi,

uprzejmie informuję, że istnieje możliwość

zgłaszania szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.

Bravo CRP

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości informację, przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, dotyczącą wody do spożycia oraz zasad dezynfekcji studni.

zał. informacja GIS

ulotka_powodzian

Zapisy na wyjazd studyjny do Warszawy 14-15.06.2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.