Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Nie wypełniłeś(-aś) jeszcze ankiety dot. LSR 2023-2027? Wydłużamy termin do 31 stycznia

Szanowni Państwo, w związku opóźnieniem terminu ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) zwracamy się z uprzejmą prośbą w szczególności do tych osób, które nie wypełniły anonimowej ankiety, o poświęcenie nam 5 min. i jej elektroniczne wypełnienie. Wszystkim osobom, które już wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisły”, adres: ul. Ruszczańska 27 (pokój 110), 28-230 Połaniec. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Źródło :
www.dorzeczewisly.pl

powrót ...
Skip to content