Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu rozpoczęła prace na tworzeniem nowej strategii rozwoju na lata 2021-2027. Na podstawie opracowanego harmonogramu, w dn. 21-22 lipca br. odbędzie się 5 spotkań, po jednym w każdej gminie wchodzącej w skład stowarzyszenia.

Spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Oleśnica odbędzie się w sali konferencyjnej  UMiG Oleśnica  21 lipca w godz. 09:00-10:30.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD-Dorzecze Wisły

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i budowaniem nowej LSR Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zwróciła się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie poniższej ankiety.


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

http://dorzeczewisly.pl/portal/2022/06/23/zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety-dotyczacej-efektow-funkcjonowania-lgd-dorzecze-wisly/

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.) wydał zarządzenia:

nr 192 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

nr 193 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ww. zarządzenia obowiązują od dnia 1 lipca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 23:59.

Jest to przedłużenie okresu obowiązywania tych stopni alarmowych.

XLVIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 13 lipca (środa) 2022r. o godz. 10:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 10.30.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Bator

Komunikat w sprawie wyników badań wody

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.06.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Radzików w Staszowie (próbka pobrana w dniu 27.06.2022 r.).

kliknij tutaj – wyniki badań wody

Ponadto informujemy, iż uzyskaliśmy wyniki badań wody (próbka pobrana w dniu 30.06.2022r.) na zawartość żelaza. Stężenie określono na poziomie 388 ug/1 Fe. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z dnia 30.06.2021 r. znak NHS.9020.9.73.2021 stwierdzającą warunkową przydatność do spożycia przez ludzi z wodociągu “Staszów” dopuszczalny parametr żelaza został określony na poziomie 1000 ug/1 Fe. W związku z powyższym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Komunikat dotyczy miejscowości: Oleśnica ulice: Żeromskiego od mostu, Zarzecze, Sadowa, Leśna, Wiejska, Spacerowa oraz  Strzelce, Pieczonogi, Kępie i Sufczyce.

Na terenie całej gminy Oleśnica woda jest przydatna do spożycia.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266)

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_BG_20220701033740880 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Skip to content