Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Umowa na budowę kanalizacji w Borzymowie podpisana

Drukuj

W dniu 16 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.  Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3  ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą tej bardzo ważnej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków. Wartość kosztorysowa inwestycji, której przedmiotem jest budowa od podstaw kanalizacji w Borzymowie, wynosi 2 644 970,30 zł. Zadanie powinno zostać wykonane w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ze strony Wykonawcy umowa została podpisana przez właścicielkę firmy Jolantę Karwat, ze strony Inwestora przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Leszka Judę i Skarbnika Urszulę Wójcicką. Zawarcie kontraktu odbyło się w obecności radnego miejscowości Borzymów Tadeusza Kawy, kierownika referatu inwestycji Anny Antonik, z-cy kierownika Magdaleny Dziedzic, sołtysa miejscowości Borzymów Henryka Jaskóły, kierownika robót  Łukasza Bokwy i Marian Ryś.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda podkreślił, że zrealizowanie tej inwestycji zdecydowanie poprawi  stan gospodarki wodno-ściekowej gminy, a także podwyższy poziom życia mieszkańców miejscowości Borzymów, którzy do tej pory nie mieli możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Właścicielka przedsiębiorstwa „KAR-WAT” zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby zadanie zostało zrealizowane sprawnie i w przewidzianym w umowie terminie.

powrót ...
Skip to content