Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

II Niepodległościowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Karta_zgłoszeniowa – II Niepodległościowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Regulamin – II Niepodległościowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Nabór do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023 od 02 listopada 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
informuje o naborze do
Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023

od 02 listopada 2023 r. – 30 listopada 2023 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (pok. nr 6)

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej :

1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

PILNE!

W celu zakwalifikowania do programu należy przedstawić miesięczny dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Telefon do kontaktu 41 350 15 65 wew. 207

Zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć zawarcia umowy z Gminą Oleśnica otrzymają je w najbliższym czasie. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych poniżej wzorów umów. Pozostali mieszkańcy zobowiązani są do zawarcia umowy z  przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie. Informujemy, iż w bieżącym roku planowana jest kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadanych umów i dowodów opłat za zrealizowane usługi.

umowa ścieki ZB

umowa ścieki POŚ

Ponadto przypominamy, iż właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej, jeżeli istnieją techniczne możliwości przyłączenia. W związku z powyższym należy zwrócić się z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. W przypadku niezrealizowania ww. obowiązku zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji nakazującej właścicielowi nieruchomości przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 189 78

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica: 2 961 998,40 zł

Bonus frekwencyjny dla gmin

„Polska muzyka filmowa i operowa w jesiennych aranżacjach”

 

Komunikat w sprawie braku wody w Wojnowie

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 10 października 2023r. od ok. godz. 8.00 do ok. godz. 14.00 przewidywane są przerwy w dostawie wody w Wojnowie.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

Komunikat w sprawie braku wody

W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej na terenie Gminy Pacanów Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 05.10.2023 r. (czwartek) od ok. godz. 09.00 do ok. godz. 12.00  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Ogłoszenie dotyczy mieszkańców Oleśnicy, Wojnowa, Sufczyc i Kępia.

Skip to content