Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023 r.

Premier Rady Ministrów podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych:

  • 3. stopnia CHARLIE-CRP,
  • 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz
  • 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie.

Ankieta dotycząca preferencji przewozowych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkich do udziału w ankiecie znajdującej się pod adresem https://ankiety.swietokrzyskie.pro/app-2023. Celem badania jest poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.

Ogłoszenie o naborze projektu grantowego dla stowarzyszeń

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje w linku: www.dorzeczewisly.pl

Komunikat w sprawie wody w miejscowości Strzelce

Informujemy, iż w dniu 31 sierpnia 2023r. otrzymaliśmy informację z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, iż w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii, woda spełnia również wymagania pod względem fizykochemicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Gminne Dożynki 2023

Jak co roku, również tym razem, w przedostatnią niedzielę sierpnia oleśnicka gmina i parafia obchodziła święto plonów zwane Dożynkami. Uroczystość ta zgodnie z tradycją jest wyrazem wdzięczności ludzi pracujących na roli za ukończenie żniw i prac polowych oraz za zebrane plony. W tym roku gospodarzami i organizatorami tego święta byli mieszkańcy Pieczonóg.

Społeczność tej miejscowości aktywnie włączyła się w przygotowanie Dożynek. Okazały wieniec z kłosów, kwiatów i owoców, które niosły mieszkanki Pieczonóg: Anna Skrzypczyńska, Grażyna Koziarska, Anna Sojka, Karolina Odrobina prezentował się wspaniale. Paniom niosącym wieniec towarzyszyła również kapela, której muzyka podkreślała uroczysty charakter i wyjątkowość tego święta.

Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Strzelce

W związku z nieprawidłową barwą i mętnością wody w sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż zostało zlecone badanie próbki wody. Do czasu uzyskania wyników badania woda do mieszkańców będzie dostarczana beczkowozem zgodnie z poniższym harmonogramem:

– 25 sierpnia (piątek) – od godz. 10.00,

– 26 sierpnia (sobota) – od godz. 9.00,

– 27 sierpnia (niedziela) – od godz. 9.00,

– 28 sierpnia (poniedziałek) – od godz. 9.00,

– 29 sierpnia (wtorek) – od godz. 9.00.

Komunikat w sprawie jakości wody w Sufczycach

Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia 2023r. otrzymaliśmy informację z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, iż w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii, woda spełnia również wymagania pod względem fizykochemicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

W związku z powyższym woda jest przydatna do spożycia.

Komunikat w sprawie wody w miejscowości Sufczyce

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż  do czasu uzyskania wyników badań wody (przewidywany termin uzyskania wyników: 18 sierpnia 2023)  woda nadal będzie dostarczana beczkowozem:

– 17 sierpnia (czwartek) od godz. 9.00,

– 18 sierpnia (piątek) od godz. 12.00.

W celu usprawnienia prowadzonych działań prosimy o pozostawienie przed posesją pustych pojemników na wodę.

 

Skip to content