Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Zbiórka popiołu

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza zbiórkę popiołu w następujących dniach:

-29.01.2020r. – Oleśnica wszystkie ulice,

-04.02.2020r.– Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów, Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Uwaga!

Popiół należy zgromadzić w pojemnikach lub w workach – dopuszczalna masa pojemnika max. 30 kg. Popiół zmieszany z innymi odpadami oraz zgromadzony luzem nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.00.

Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z 17 stycznia 2020 roku – w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Ferie zimowe 2020 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy

Ferie zimowe 2020 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy
„My się zimy nie boimy, w Bibliotece ją spędzimy ”

Gminna Biblioteka Publiczna już dziś zaprasza wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie mają zaplanowanych ferii zimowych w biblioteczne progi, a trzeba przyznać, że będzie w czym wybierać.

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2020r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica do dnia 28.02.2020r.  

Wzór wniosku do pobrania poniżej, w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica pok. Nr 5 lub u Sołtysa.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. (I-VIII)

Harmonogram_odbioru_odp._2020 – wersja PDF do pobrania

Najsympatyczniejsze pierwszaki w powiecie

Miło nam poinformować, że uczniom klasy I b Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy został przyznany tytuł najsympatyczniejszych pierwszaków w powiecie. Zdobyli oni bowiem 260 głosów w plebiscycie organizowanym przez „Echo Dnia”. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest wyjazd do Europejskiego Centrum Bajki do Pacanowa. Na tę wycieczkę uczniowie wybiorą się wraz z wychowawcą. Uczniowie dziękują wszystkim za oddane głosy, a my gratulujemy wygranej!

Kolędnicy Misyjni z Oleśnicy – Dzieciom w Amazonii

Misyjny wymiar kolędowania w naszej gminie i parafii ma już wieloletnią tradycję. Tego roku uczniowie, włączając się w akcję ,,Kolędnicy Misyjni Dzieciom w Amazonii”, chcieli pomóc swoim rówieśnikom – mieszkańcom urokliwej ziemi, ale ziemi, na której dzieci często są nieszczęśliwe, niechciane i bezbronne wobec licznych problemów. Szczególnie problemów wykorzystywania do pracy, nierzadko niebezpiecznej i szkodliwej dla ich zdrowia.

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO – WPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

I N F O R M A C J A

o zmianie rachunku bankowego

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać

na rachunek bankowy

nr: 15 85910007 5110 0810 0042 0173

Przypominamy o konieczności zmiany numeru rachunku w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych