Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Informacja dot. pracy Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy

Informujemy Państwa, że od dnia 22 kwietnia 2020r. (tj. od środy) Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy wznowi swoją działalność.  Do 24 kwietnia 2020r. placówka, ze względu na problemy kadrowe, będzie funkcjonowała w ograniczonym wymiarze czasowym tj. od godziny 14:00 do godziny 18:00.

W zaistniałej sytuacji jest to jedyne możliwe rozwiązanie, dlatego też apelujemy o korzystanie w tych dniach wyłącznie z teleporad i w sytuacjach koniecznych.

 

/-/ Leszek Juda

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OLEŚNICA

Informujemy, że od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy akcję wyposażenia mieszkańców Gminy Oleśnica w maseczki ochronne wielokrotnego użytku.  Do każdego gospodarstwa domowego trafią po dwie sztuki. Po użyciu maseczki z otrzymanego pakietu należy ją wyprać i wyprasować, aby mogła być użyta ponownie.

Maseczki będą dystrybuowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie będzie konieczności pokwitowania odbioru maseczek. Prosimy o zaniechanie próby kontaktu osobistego z osobami roznoszącymi pakiety, które będą umieszczane w skrzynce pocztowej, lub w przypadku jej braku w widocznym miejscu na ogrodzeniu.

Apelujemy o stosowanie się do wspomnianych zaleceń stosowania okrycia nosa i ust w przestrzeni publicznej, w szczególności w czasie robienia zakupów, wyjścia do apteki, przychodni lub w innej koniecznej potrzeby. Tylko wtedy, gdy będziemy dbać o siebie nawzajem jesteśmy w stanie uniknąć zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

 

/-/ Leszek Juda

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

 

Informacja dla mieszkańców

W nawiązaniu do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie Nr SE IVa-4200/68/2020 z dnia 17.04.2020 informujemy, że Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy został zamknięty do odwołania w związku ze stwierdzonym dodatnim wynikiem badań w kierunku COVID19 osoby z personelu medycznego. O możliwości korzystania z porad medycznych, ewentualnie uzyskiwania recept będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

  /-/ Leszek Juda

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

 

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim mieszkańcom gminy Oleśnica życzymy spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkiej Nocy.

Pomimo trudnego czasu, obaw i izolacji pozostańmy w duchowej bliskości z rodziną ufając, że wielkanocne przesłanie odrodzenia napełni nas nadzieją i wiarą w lepszą przyszłość.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek Juda

Przewodnicząca Rady Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii

Stop wypalaniu traw

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego na rok szkolny 2020/2021 dla młodzieży szkół podstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego na rok szkolny 2020/2021 dla młodzieży szkół podstawowych (plik PDF do pobrania).

Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie formy zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wobec rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

– za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /x8lx093njl/skrytka);

– mailem na adres: sekretariat@gminaolesnica.pl

Skan podpisanego przez osobę uprawnioną zgłoszenia na obowiązującym druku wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. (w formie elektronicznej) oraz przesłać pocztą tradycyjną na adres tutejszego Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 3774 034, 41 3774 036.