Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Oleśnicy – etap III”

  Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zaprasza:

  • właścicieli działek o nr ewid.: 723, 726, 727, 739, 744, 749, 750, 773, 774/1, 774/2, 776, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 801, 802, 804, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 878, 901/2, 902/2, 903/2, 919, 745/3, 826/1, 826/2 położonych w miejscowości Oleśnica
  • właścicieli działek o nr ewid.:  268/4,  271,  272,  273,  274, 275/2, 276/2, 277,  279,  280,  282,  281, 283/1, 283/2, 284/2, 284/4, 285, 286, 287/3, 287/5, 288/3, 288/4, 289/2, 290/2, 290/3, 291,  292,  294,  295,  296,  297,  298,  299,  300,  301,  302,  303,  304,  307,  308,  313 położonych w miejscowości Wojnów
  • właścicieli działek o nr ewid.:  300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 318, 321, 324, 325, 323/1, 323/2 położonych w miejscowości Borzymów

na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Oleśnicy – etap III”.

Budynek Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie “Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” !

Gmina Oleśnica informuje, że budynek Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy
został nominowany w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie
“Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” !

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3130/rozbudowa-i-przebudowa-budynku-remizy-strazackiej-z-przeznaczeniem-na

       Budynek pochodzi z 1948 roku i ma charakter zabytkowy, stanowi element zabudowy rynku i nawiązuje do starego budownictwa. W ramach rozbudowy i przebudowy zostały wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe dachu, stropu i ścian, roboty ziemne, wykonanie fundamentów i ścian części rozbudowanej, wykonanie ścian i stropów, wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym oraz obróbkami blacharskimi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej, monitoringu, klimatyzacji, wykonanie robót wykończeniowych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wyposażenie obiektu. Wartość zadania wyniosła 1 490 000,00 zł. Gmina Oleśnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nowopowstały obiekt umożliwi prowadzenie różnych sekcji artystycznych, organizowanie spotkań, koncertów i innych wydarzeń podnoszących jakość życia kulturalnego w gminie.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego – plik PDF

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące zasad programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zaprasza mieszkańców sołectwa Strzelce na spotkanie informacyjne dotyczące zasad programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 25 marca 2022 r. (piątek), o godz. 17:00 w budynku OSP Strzelce.

Spotkanie przeznaczone jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych zainteresowanych zyskaniem dofinansowania do działań termomodernizacyjnych lub wymiany urządzeń grzewczych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Zbiórka popiołu

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza zbiórkę popiołu w następujących dniach:

-25.03.2022 r. (piątek) – Oleśnica wszystkie ulice,

-28.03.2022 r. (poniedziałek) – Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów, Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Uwaga!

Popiół należy zgromadzić w pojemnikach lub w workach – dopuszczalna masa pojemnika max. 25 kg. Popiół zmieszany z innymi odpadami oraz zgromadzony luzem nie będzie odbierany. Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.00

XLIV sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 25 marca (piątek) 2022r. o godz. 12:00 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Stopień alarmowy – 3. CHARLIE-CRP

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do publicznej informacje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583) podpisał Zarządzenie nr 62 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 23:59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania).

Dar serca z serca …dla Konrada

W niedzielę 13 marca br., w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy odbyła się charytatywna impreza, której głównym przesłaniem była pomoc zmagającemu się z nowotworem bardzo młodemu mieszkańcowi naszej gminy Konradowi Madejowi. Głównym organizatorem i pomysłodawcą eventu byli druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Świetnie przygotowaną logistycznie, z bardzo ciekawym programem artystycznym akcję poprowadzili dh Maciej Bartusiak wraz z Moniką Nowosielską. Mieszkańcy gminy, a także goście, którzy licznie przybyli na to spotkanie okazali wielkie serca i hojność, zarówno angażując się w organizację wydarzenia, jak i wspierając ją finansowo.

Skip to content