Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

W związku z realnym zagrożeniem, wynikającym z dużej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, obowiązują ograniczenia w przyjmowaniu petentów w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.
Sprawy należy przede wszystkim załatwiać telefonicznie i za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka, do której należy wrzucać korespondencję.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu, należy najpierw umówić się telefonicznie.
Zadbajmy razem o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
(-) Leszek Juda

Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF – wnioski można składać od 11 marca

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

KONDOLENCJE

Nekrolog

Urzędowy obowiązek rejestracji

Urzędowa Rejestracja Komunikat – wersja pdf

XXXIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 12 marca (piątek) 2021r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

W związku z występującym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji informuję, że sesja Rady Miejskiej Oleśnica odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Bator

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_OB_20210305113634148 – kliknij tutaj

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210304115103551 – kliknij tutaj

Skip to content