Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Gmina Oleśnica w Programie YOUNGSTER PLUS

Program YOUNGSTER PLUS w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy przy wsparciu finansowym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

Gmina Oleśnica przystąpiła po raz pierwszy do wspólnej realizacji programu YOUNGSTER PLUS w ramach VI edycji, na podstawie podpisanej w dniu 22 lipca 2013r. Umowy o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” Warszawa.

Informacje w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica

Obwieszczenie Wojta Gminy Olesnica z 12 sierpnia 2013

Zrób zdjęcie i wygraj spływ kajakiem

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły oraz Urząd Miasta i Gminy Połaniec organizują kolejny spływ kajakowy rzeką Czarną. Wszystkie osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem mogą wziąć udział w konkursie robiąc zdjęcie i uwieczniając tym samym piękno przyrody obszaru działania LGD. Nagrodą w konkursie jest spływ kajakiem na trasie Rytwiany – Winnica.Więcej informacji w załączeniu.

Spływ kajakowy rzeką Czarną – informacje o konkursie

Informacje w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica

Uchwala_Nr_3_2013_GKW_w_Olesnicy_z_12_sierpnia_2013

Uchwala_Nr_4_2013_GKW_w_Olesnicy_z_12_sierpnia_2013

Obwieszczenie_Gminnej_Kom_Wybor_w_Olesnicy_z_12_sierpnia_2013

Informacja w sprawie nauczycieli objętych redukcją etatów

Dnia 05.08.2013 r. do Urzędu Gminy w Oleśnicy wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Staszowie  dotyczące nauczycieli objętych programem redukcji etatów. Więcej informacji w załączeniu.

informacja

Informacje w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica

Uchwala_nr_1_GKW_w_Olesnicy_z_31_lipca_2013

Uchwala_nr_2_GKW_w_Olesnicy_z_31_lipca_2013

Obwieszczenie_GKW_w_Olesnicy_z_31_lipca_2013

 

Ankieta dotycząca preferencji przewozowych mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Dnia 19 lipca 2013 roku do Urzędu Gminy w Oleśnicy wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o udział w przeprowadzeniu procesu ankietyzacji mieszkańców naszego regionu w zakresie usług transportowych. Zebrane dane posłużą do przygotowania Planu Transportowego dla województwa świętokrzyskiego, którego celem jest poprawa jakości systemu transportowego w regionie i jego zrównoważony rozwój. Anonimowa ankieta dostępna jest pod następującym adresem:

http://ankieta.umws.pl/

Druk ankiety do pobrania dostępny również w załączeniu poniżej.

ankieta

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2013 roku

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie_Olesnica_czerwiec_2013_studium

Studium Gminy Oleśnica czerwiec-2013

Oleśnica – prognoza czerwiec-2013

STUDIUM_olesnica_czerwiec_2013_Model1