Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

60- lecie OSP w Pieczonogach

W dniu 30 kwietnia br. w Pieczonogach świętowano jubileusz 60-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość ta była okazją do wspomnienia i uhonorowania założycieli jednostki oraz strażaków, którzy przez ponad pół wieku z narażaniem życia zapewniali bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom wsi, ale również innych miejscowości w naszej gminie jak i gminach sąsiednich.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.13.30 na placu przy budynku strażnicy w Pieczonogach prezentacją pocztów sztandarowych jednostek OSP z Pieczonóg, Oleśnicy, Strzelec, Borzymowa, Święcicy, Sroczkowa, Jarosławic, Tuczęp, Stopnicy, Czyżowa, sztandar NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych oddział Oleśnica, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przedstawicieli OSP: Bydłowa, Januszkowice, Niziny. Dowódcą uroczystości, odpowiedzialnym za regulaminowe przeprowadzenie zbiórek, wyprowadzenie pocztu flagowego i sztandarowego, a także złożenie raportu i podniesienie flagi państwowej był komendant miejsko-gminny OSP w Oleśnicy druh Mikołaj Mazur i to on złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości st. bryg. Grzegorzowi Rajcy – zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach jednocześnie prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Następnie o godz. 14.10 rozpoczęła się uroczysta Msza św. polowa w intencji strażaków, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Lejczak w koncelebrze z ks. Łukaszem Buckim. W homilii kapłan nawiązał do czytań Mszalnych, których treść powiązał z obchodzonym jubileuszem. Podkreślał ważność świętowania takich wydarzeń, które mocno oddają charakter pracy i służby strażackiej. Jednocześnie życzył druhom i druhnom wiele sił i wytrwałości w niesieniu pomocy osobom w potrzebie, w wypełnianiu bardzo odpowiedzialnej i często wymagającej poświęcenia strażackiej służbie.

Po nabożeństwie odbyła się oficjalna część uroczystości: powitanie gości, przedstawienie rysu historycznego jednostki, wręczenie odznaczeń oraz okolicznościowe przemówienia. Tę część uroczystości otworzył Wiesław Grembosz – wiceprezes OSP Pieczonogi, który powitał licznie przybyłych gości m.in.: Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Adama Jarubasa – posła do Parlamentu Europejskiego, Czesława Siekierskiego – Posła na Sejm RP, st. bryg. Grzegorza Rajcę – zastępcę świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, st. bryg. Rafała Gajewicza – komendanta powiatowego PSP w Staszowie, Tomasza Banasia- młodszego brygadiera PSP w Staszowie, Adama Siekierskiego – Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oleśnicy, Leszka Guzala – Wicestarostę staszowskiego, Pawła Krakowiaka – Radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego, Klaudię Klimczak– Radną Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego, Michała Skotnickiego – Radnego powiatowego, podk. Damiana Łasaka– komendanta Komisariatu Policji w Połańcu, Leszka Judę -Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica, Krystynę Bator – Przewodniczącą Rady Miejskiej Oleśnica, Radnych Rady Miejskiej Oleśnica, Joannę Skórską – Sekretarz Miasta i Gminy Oleśnica, Piotra Strzeleckiego – Dyrektora PSP w Oleśnicy, Joannę Pietras – Dyrektora MGCK w Oleśnicy, Grażynę Palkowską – sołtys wsi Pieczonogi oraz radę sołecką, a także sołtysów sąsiednich miejscowości.

Następnie druhna Karolina Grosicka -Skórska przedstawiła krótki rys historyczny jednostki OSP Pieczonogi, natomiast zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach podkreślali ważność tego pięknego jubileuszu. Składali druhnom i druhom życzenia i podziękowania za ofiarną służbę, profesjonalizm, trud oraz wzorową postawę podczas wypełniania swoich obowiązków. Niedzielna uroczystość stała się doskonałą okazją do podsumowań, a także do wspomnień i sentymentalnej podróży w minione 60 lat. Świętowanie tego wydarzenia to ukłon pamięci w stronę tych wszystkich, którzy tworzyli historię tej jednostki -do minionego pokolenia strażaków ochotników, którzy zawsze gotowi byli nieść pomoc innym z narażeniem własnego zdrowia i życia. Do grona członków honorowych druhów, którzy odebrali wyróżnienia należą:

Stefan Grembosz
Bolesław Cira
Tadeusz Marciniec
Zdzisław Dołęgowski
Ryszard Łukasik
Czesław Dukała
Tadeusz Robak

Natomiast brązowe medale otrzymali:
Michał Cira
Przemysław Palkowski
Wojciech Cira
Mariusz Klimczak
Karolina Grosicka – Skórska

Medale “Za wysługę lat” otrzymała:
Karolina Grosicka- Skórska – za 10 lat służby

Odznaką “Wzorowy Strażak” uhonorowano druhów:
Kamil Góra
Karol Woźniak

Goście wręczający pamiątkowe medale, dyplomy i wyróżnienia podkreślali, że są one formą podziękowania za ofiarność i poświecenie, za wieloletnią bezinteresowną strażacką służbę, kultywowanie tradycji, za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w realizacji trudnych zadań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia. Na koniec zaproszeni goście udali się na poczęstunek, gdzie przy dźwiękach muzyki świętowali dalej ten piękny niedzielny jubileusz.

O pamiątkowe zdjęcia z obchodów zadbała p. Beata Marzec.

 

powrót ...
Skip to content