Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego generała Józefa Hallera

W sobotę 14 sierpnia 2021 r. na ul. Szkolnej obok stawu miało miejsce doniosłe dla mieszkańców Oleśnicy wydarzenie – uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego generała Józefa Hallera oraz jego armię.

O godz.17. 00 przed pomnikiem odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy. Następnie zespół ludowy Oleśniczanki pod kierownictwem i opieką emerytowanego nauczyciela muzyki – pana Władysława Nalepy wraz ze zgromadzonymi gośćmi odśpiewał hymn państwowy. Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Juda jako włodarz gminy powitał gości przybyłych na uroczystość. Przypomniał również, że motywem powstania pomnika była chęć oddania hołdu generałowi Hallerowi i jego żołnierzom, wśród których byli również mieszkańcy Oleśnicy – Piotr Plewa i Wacław Słaby.

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku o dotację z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Gminy

Gmina Oleśnica podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem 41 377-40-36 w każdy wtorek oraz czwartek w następujących godzinach:

  • wtorek w godzinach między 8:00 , a 13:00,
  • czwartek w godzinach między 9:00, a 14:00.

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia – Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dotację z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Gminy – Kliknij tutaj aby się zapoznać (Plik PDF)

Dożynki 2021

Piękną tradycją naszej gminy stało się organizowanie w ostatnią niedzielę sierpnia Święta Plonów, czyli tzw. Dożynek. W tym roku rola gospodarzy i organizatorów tego święta przypadła mieszkańcom Strzelec. Wieniec dożynkowy prezentował się pięknie i okazale, również dekoracje na zewnątrz kościoła i w jego wnętrzu świadczyły o tym, że mieszkańcy Strzelec mogą się pochwalić dużą pomysłowością i inwencją twórczą.

Złoty Jubileusz ks. dr. Kazimierza Wójtowicza w rodzinnej parafii

15 sierpnia br., w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy na sumie odpustowej miała miejsce jubileuszowa uroczystość 50-lecia posługi kapłańskiej ks. Kazimierza Wójtowicza – naszego rodaka z Borzymowa. Jubilat na uroczystej mszy podkreślał, że święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku, a więc jubileusz powinien być obchodzony już rok temu, ale epidemia COVID 19 i związane z tym ograniczenia sanitarne uniemożliwiły organizację tego wydarzenia. Jak sam mówił: – Jest taki obyczaj, że ksiądz po pięćdziesięciu latach od święceń i tzw. prymicji (pierwszej mszy) w rodzinnej parafii wraca do niej, wraca do swoich, wraca do tego miejsca, skąd wyszedł, by uroczyście podziękować Bogu oraz rodakom za ten czas, bowiem powołanie rodzi się zawsze w jakiejś przestrzeni: rodzinnej, parafialnej, społecznej, kościelnej. Dlatego też w ten sposób w AD 2021 mogę przeżywać dwa w jednym, dwa świętowania w jednym dniu, czyli Odpust w rodzinnej parafii oraz mój Jubileusz.

Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

Zapraszamy wszystkich do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim.

Celem badania jest ocena sytuacji rynkowej na poszczególnych kierunkach (liniach) komunikacyjnych w transporcie publicznym oraz analiza zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych linii komunikacyjnych, a także dostosowanie istniejącego systemu komunikacji publicznej do potrzeb społecznych województwa świętokrzyskiego.

Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania analizy transportowej, która dostarczy informacji na temat preferencji przewozowych pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie.
Uzyskane informacje pozwolą na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym.

Link do ankiety: http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych

Konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Staszowa

W związku z przystąpieniem przez Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Staszowa, zachęcamy mieszkańców do wypełnienie niniejszej ankiety.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności. Konsultacje społeczne w tej sprawie będą trwać do 15 września 2021 r.

Ankieta ma charakter anonimowy. Dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:  https://www.interankiety.pl/f/70n5pYjM

Wykazy polowań kół łowieckich

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie SZARAK

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie ODYNIEC

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie KNIEJA

Plan polowań na bażanty – koguty w roku gospodarczym 2021-2022

26 sierpnia 2021 r. dzień spisowy w Gminie Oleśnica

Skip to content