Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Kolorowy Orszak Trzech Króli 2022

6 stycznia przypada święto Trzech Króli, w naszej parafii na Mszy św. o 9.30 odbyła się krótka inscenizacja z udziałem dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz scholii, które w kolorowych strojach wprowadziły w nastrój obchodów tego święta. W tym roku odbywały się one pod hasłem „Dzień dziś wesoły”. Te słowa zaczerpnięte z kolędy „Z narodzenia Pana”, miały przypomnieć jak ważne jest prawdziwe przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia.

Informacja Koła Łowieckiego “Bażant” w Łubnicach o dodatkowych planowanych polowaniach zbiorowych na dziki

Informacja Koła Łowieckiego “Bażant” w Łubnicach o dodatkowych planowanych polowaniach zbiorowych na dziki

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 17 uchylające rozporządzenie nr 102021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczana afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego.

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 17 uchylające rozporządzenie nr 102021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczana afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego – kliknij tutaj aby pobrać (plik PDF)

Grudniowy felieton ks. dr. Kazimierza Wójtowicza

Wraz z najlepszymi życzeniami Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi pragniemy Państwu przekazać kolejny, już trzydziesty piąty, felieton ks. dr. Kazimierza, tym razem pod tytułem: O rytuałach bożonarodzeniowych. Autor pragnie tą drogą podzielić się z Rodakami słowem, zaprosić do wspomnień oraz złożyć świąteczne życzenia. Tym razem, oprócz wersji online, będzie również możliwość przeczytania felietonu w tradycyjnej formie papierowej, Oleśnickie Echa będą bowiem kolportowane w takiej właśnie formie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Felieton wcale niepolityczny (35)

Betlejemskie Światło Pokoju

22 grudnia br., delegacja druhów harcerzy działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Oleśnicy im. Stefana Żeromskiego zrzeszona w 109. Buskiej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej wraz ze swoją opiekunką Kamilą Wójtowicz-Bator przekazała na ręce burmistrza Miasta i Gminy  Oleśnica Leszka Judy – Betlejemskie Światło Pokoju. Światło to, jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło, w tym roku nosi ono nazwę:  ŚWIATŁO NADZIEI. Oleśniccy harcerze z darem „światełka” pragnęli podzielić się ze wszystkimi mieszkańcami gminy życzeniami, w których wybrzmiewały słowa: pokój, radość, nadzieja i braterstwo.

Oleśnickie Echa

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem gminnej gazetki – Oleśnickie Echa.

Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

Obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązkowe jest złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przypadku, gdy źródło zostało uruchomione przed 01.07.2021r. deklaracje należy złożyć do 30.06.2022r., a w przypadku gdy źródło zostało uruchomione po 01.07.2021r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Skip to content