Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKK_2612_20230119080537322 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_OB_20230118121011998 kliknij tutaj aby się zapoznać SKW_2612_IS_20230118140046736 kliknij tutaj aby się zapoznać

„Dzień Otwarty” ZUS dotyczący wprowadzonego ustawowo od 1 stycznia 2023 obowiązku posiadania profilu PUE ZUS przez płatników składek

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2023r. każdy płatnik prowadzący działalność – nawet jednoosobową – ma obowiązek posiadać profil PUE ZUS.

Ważne!

Od 16 stycznia 2023r. uruchomiliśmy proces zakładania firmom profili informacyjnych. Zakład „z urzędu” założy takie konto, jego aktywacja leży już po Państwa stronie.

Budujemy LSR na lata 2023-2027. Fiszki projektowe. Zgłoś swój pomysł na projekt

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów takich, które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Nie wypełniłeś(-aś) jeszcze ankiety dot. LSR 2023-2027? Wydłużamy termin do 31 stycznia

Szanowni Państwo, w związku opóźnieniem terminu ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) zwracamy się z uprzejmą prośbą w szczególności do tych osób, które nie wypełniły anonimowej ankiety, o poświęcenie nam 5 min. i jej elektroniczne wypełnienie. Wszystkim osobom, które już wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy.

LIV sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 13 stycznia (piątek) 2022r. o godz. 12:00 odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakup w terminie do 30.04.2023r.

Informujemy, iż od dnia 09.01.2023 r. mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą  składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – II etap.

Do zakupu paliwa stałego uprawnione są gospodarstwa domowe, które uzyskały prawo do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe może nabyć paliwo stałe na zasadach preferencyjnych maksymalnie 3 tony na cały sezon grzewczy 2022/2023.

  • Osoby, które  które złożyły wniosek na zakup węgla do 31 grudnia 2022 r. mogą złożyć kolejny wniosek na łączną ilość maksymalnie 3 tony.
  • Osoby, które nie złożyły wniosku na zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wniosek na maksymalnie 3 tony.

Wniosek w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe należy składać :

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28 – 220 Oleśnica, pokój nr 5 i pokój nr 12 w godz. od 8.00 do 14.30.
  • lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP* ,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

*Wnioski składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica /X8LX093NJL/SKRYTKA.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica będą kontaktować się telefonicznie z mieszkańcami według kolejności wpływu wniosków.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek do 31 grudnia 2022 r. i nie otrzymali węgla z powodu wyczerpania jego ilości będą informowani w pierwszej kolejności (dotyczy pozytywnie zweryfikowanych wniosków).

Do pobrania:

Wniosek o zakup węgla

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_SW_20230104111521922 kliknij tutaj aby się zapoznać

Skip to content