Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Informacja na temat zawieszenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zaprasza na indywidualne konsultacje na temat funduszy europejskich

TERMINARZ BEZPŁATNEGO DORADZTWA KSIĘGOWO-PODATKOWEGO W STYCZNIU

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 16 stycznia (środa) 2019 o godz. 10.00 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Transmisja na żywo VI Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 10.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Oleśnica

W dniach 21 stycznia – 31 stycznia 2019 r. odbędą się w miejscowościach Gminy Oleśnica zebrania sołeckie, zwoływane celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

Harmonogram zebrań został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 11 stycznia 2019 r.

Zaproszenie na Koncert Noworoczny z Rodziną Kaczmarek “Najpiękniejsze melodie świata”.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie zaprasza – Watermania – wodny tor przeszkód. 13-19.2019

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza do bezpłatnego szkolenia skierowanego  do każdego mieszkańca Państwa gminy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Formularz zgłoszeniowy – Kliknij tutaj

Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), oraz zakwaterowanie w hotelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !