Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

LII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 02 grudnia  (piątek) 2022r. o godz. 12:00 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Informacja o terminie składania wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że termin na złożenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do 31.12.2022r. upływa dnia 2 grudnia 2022r.

 

Czujni zawsze bezpieczni

Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku – przypominają świętokrzyscy strażacy, którzy wspólnie z wojewodą i stowarzyszeniem PASSA przygotowali spot dotyczący pożarów w budynkach mieszkalnych. Filmik opowiada historię małżeństwa, które ginie w płonieniach. Ogień powstał od świeczki znajdującej się blisko kurtki.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to wspólna akcja wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Krzysztofa Cioska oraz Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej Passa. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano spot „Czujni zawsze bezpieczni!” zachęcający do montażu czujek dymu i czadu.

Dla Niepodległej

Obchody 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odeszły już na karty naszej lokalnej historii. Bogaty czterodniowy program świętowania uroczystości był pełen refleksji i zadumy, a jednocześnie niósł z sobą radość spotkania i wspólnego przeżywania święta pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległość, ale równocześnie święta przypominającego nam o naszej odpowiedzialności za Niepodległą.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. Rolnicy oraz gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny lub z osobami z niepełnosprawnościami MUSZĄ złożyć oświadczenie sprzedawcy energii

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

– do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych (nie ma konieczności składania sprzedawcy żadnych oświadczeń)

– do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami (należy złożyć sprzedawcy oświadczenie)

– do 3 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników(należy złożyć sprzedawcy oświadczenie wraz z kopią decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego lub kopię Karty Dużej Rodziny)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 

Wzór oświadczenia: Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej

Więcej na: https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

Informacja nt. obowiązkowego profilu na PUE ZUS dla płatników składek

Nabór do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
informuje o naborze do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus
od 15 listopada 2022 r. – 16 grudnia 2022 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (pok. nr 6)

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej:
– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

PILNE!

W celu zakwalifikowania do programu należy przedstawić miesięczny dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Telefon do kontaktu 41 350 15 65 wew. 207

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakup w terminie do 31.12.2022r.

Informujemy, iż od dnia 14 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  Gospodarstwo domowe może złożyć jeden wniosek o zakup paliwa stałego na maksymalnie 1,5 tony w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Wniosek w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe należy składać :

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28 – 220 Oleśnica, pokój nr 5 i pokój nr 12 w godz. od 8.00 do 14.30.
  • lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP* ,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

*Wnioski składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica /X8LX093NJL/SKRYTKA.

Do pobrania:

Wniosek o zakup węgla 2022

Wniosek-o-zakup-wegla-2022 -pdf

Skip to content