Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Przejście dla pieszych na ulicy Stopnickiej

W dniu 26 czerwca br. komisyjnie odebrano przejście dla pieszych na ulicy Stopnickiej. Nazwa zadania: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica – Oleśnica – Połaniec w m. Oleśnica, ul. Stopnicka”. 

Wykonawcą robót budowlanych była FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA „KDBUD” Krzysztof Dychała z Rakowa. Całkowita wartość zadania to kwota 137 017,08 zł.

Wkład finansowy Gminy Oleśnica wyniósł 30 756,00 złotych. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę chodnika, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED (solar + turbina wiatrowa) oraz montaż pionowych znaków drogowych, oznakowanie aktywne – znak D-6 i oznakowanie poziome jezdni.

Foto dzięki uprzejmości pana Jana Mazanki

 

 

 

 

powrót ...
Skip to content