Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Podpisanie umowy na realizację zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy

W dniu 03.07.2024 r. w sali konferencyjnej UMiG Oleśnica została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

W imieniu Inwestora umowę podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Piotr Strzelecki i Skarbnik Miasta i Gminy Oleśnica Urszula Wójcicka, a w imieniu Wykonawcy Marcin Sałata reprezentujący Zakład Produkcyjno-Usługowo-Remontowy ,,ALEMAR”.

Zgodnie z umową inwestycja powinna być zrealizowana w terminie do 3 września 2025 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Oleśnica, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Oleśnica oraz prowadzone będą działania towarzyszące.

Przewidywany zakres robót budowlanych:

 • Wiata na kontenery do składania odpadów,
 • Wiata do składowania odpadów sypkich
 • Istniejący budynek gospodarczy – zmiana sposobu użytkowania na magazyn składowania odpadów niebezpiecznych,
 • Waga samochodowa najazdowa – 50 ton,
 • Myjka ciśnieniowa do mycia kontenerów,
 • Budynek socjalno – biurowy z przestrzenią magazynowo – użytkową,
 • Parkingi,
 • Teren zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców,
 • Osadnik,
 • Separator,
 • Pompownia ścieków,
 • Studzienka z zaworem odcinającym do myjki ciśnieniowej,
 • Utwardzony teren pod pojemniki na śmieci i osłonę śmietnikową.
 • Instalacja fotowoltaiczna na budynku,
 • Ogrodzenie z bramą wjazdową,Oświetlenie terenu,
 • Monitoring obiektu,
 • Infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje określone w dokumentacji,

Dostawa niezbędnego, kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń wraz z ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem:

 • Rębak do rozdrabniania gałęzi
 • Mobilna waga elektroniczna
 • Przyczepa do ciągnika
 • Ciągnik komunalny wraz z wyposażeniem:
  • Zamiatarka Pług prosty
  • Posypywarka piasku i soli
  • Kosiarka

Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 6 735 546,43 zł, a dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” wynosi 5 700 000,00 zł.

Witając obecnych na popisaniu umowy Burmistrz MiG Oleśnica Piotr Strzelecki podkreślił wagę i zakres realizowanego zadania i podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie inwestycji, a także wyraził przekonanie, że będzie ona zrealizowana w przewidzianym terminie. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że obiekt, a właściwie kompleks obiektów, który powstanie w wyniku realizacji zamówienia jest bardzo potrzebny do sprawnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a przede wszystkim do efektywnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców funkcjonowania całego segmentu gospodarki komunalnej. Burmistrz Piotr Strzelecki dodał, że inwestycja obejmuje swoim zakresem cały obszar obecnej bazy tworząc, w wymiarze architektonicznym, technicznym sprzętowym i socjalnym zupełnie nową jakość. Zastępca Burmistrza Leszek Juda podkreślił znaczenie inwestycji w kontekście rosnących oczekiwań w obszarze funkcjonowania służb komunalnych. Zwrócił także uwagę na bardzo ambitny zakres projektu. Dziękując współpracownikom za sprawne procedowanie stosownych uzgodnień, a także zaangażowanie w pozyskanie środków zewnętrznych podkreślił, że to kolejna inwestycja, która z uwagi na format i wielofunkcyjny charakter przedsięwzięcia z pewnością daje powód do dumy i satysfakcji.

W spotkaniu obok ww. osób wzięli także udział:

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej Oleśnica – Krystyna Bator
 • Sekretarz UMiG Oleśnica – Joanna Skórska
 • Kierownik Referatu Budownictwa w UMiG Oleśnica – Anna Antonik
 • Z – ca Kierownika Referatu Budownictwa w UMiG Oleśnica – Magdalena Dziedzic
 • Podinspektor w Referacie Budownictwa w UMiG Oleśnica – Karolina Nowak
powrót ...
Skip to content