Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Spotkanie informacyjne LGD Dorzecze Wisły w związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły zaprasza Państwa na spotkania informacyjne dotyczące przyszłości obszaru działania LGD Dorzecze Wisły tj. Miasta i Gminy Połaniec, Gminy Łubnice, Miasta i Gminy Osiek, Gminy Oleśnica i Gminy Rytwiany.

Z działalności Sołectwa w miesiącu styczniu

Członkowie Rady Sołeckiej w dniu 24 stycznia br., podczas pierwszych obrad ustalili następujący podział funkcji:

  1. Ambroży Stanisław- przewodniczący
  2. Ambroży Urszula – sekretarz
  3. Poniewierski Marian – skarbnik
  4. Świątek Leszek – członek
  5. Poniewierski Antoni – członek
  6. Słaby Kazimierz – członek
  7. Pyrz Marek – członek

Wykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych.

Komunikat

Komunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach o wyborach do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.

Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych

Szanowni Państwo,

Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” organizuje w najbliższą sobotę (31 stycznia) akcję „Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych”. Celem jest pomoc Monice Kaczmarczyk z Piasecznej Górki pod Kielcami, która cierpi na chłoniaka i potrzebuje pilnego przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego. Urząd Marszałkowski włączył się w akcję poszukiwania dawcy szpiku dla pani Moniki. Prosimy o zamieszczenie załączonej informacji o akcji na stronach internetowych Państwa urzędów, by mogła ona dotrzeć do jak najszerszego grona osób – potencjalnych dawców szpiku dla pani Moniki lub innych chorych, dla których przeszczep jest jedynym ratunkiem.

Z poważaniem,

Iwona Sinkiewicz – Potaczała

Rzecznik Prasowy

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 342 17 54, 693 060 113
Błękitny Promyk Nadziei z pomocą dla mieszkanki Świętokrzyskiego

31 stycznia (sobota) na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w godzinach 09:00 – 17:00 i w Galerii Echo w godzinach 14.00-17.00 oraz 1 lutego (niedziela) w obu tych miejscach w godzinach 9.00-17.00 odbędzie się akcja „Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych”. Inicjatorem organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców jest Dariusz Lisowski, Prezes Fundacji Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”. Patronat honorowy nad akcją objął Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.