Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Dożynki 2022

28 sierpnia br., Gmina Oleśnica obchodziła uroczystość  Święta Plonów połączoną z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych tradycyjnie zwaną Dożynkami. W tym roku gospodarzami i organizatorami tego święta byli mieszkańcy Borzymowa.

Cykliczne uroczystości zawsze mają podobną oprawę, tak też było i tym razem. Centralnym punktem dożynkowego dziękczynienia za plony była Msza Święta sprawowana o godz. 12.00 w  parafialnym kościele. Uroczystej Sumie przewodniczył ks. proboszcz Marek Lejczak, a koncelebrującymi byli ks. Łukasz Bucki i ks. Władysław Świątek.

Przed rozpoczęciem Mszy św. starostowie dożynek: Henryk Jaskóła i Beata Domagała powitali wszystkich zebranych, a ks. Marka Lejczaka, poprosili o błogosławieństwo i Mszę dziękczynną za tegoroczne żniwa. Po poświęceniu, w specjalnym obrzędzie, wieńca dożynkowego przyniesionego przez mieszkanki Borzymowa rozpoczęła się uroczysta Suma z kazaniem, w którym kaznodzieja nawiązał do samego święta dożynkowego, wieńczącego całoroczne prace gospodarskie, czasu mozolnej pracy i największej troski  o plony.

Uroczystość dożynek zgromadziła licznych wiernych z włodarzem Gminy – Burmistrzem Leszkiem Judą na czele. Burmistrz skierował serdeczne słowa wdzięczności do wszystkich mieszkańców za ich zaangażowanie w przygotowanie Niedzieli Dożynkowej. W swojej wypowiedzi podkreślił wagę chleba – owocu ciężkiej pracy rolnika oraz dziękował za trud, jaki co roku rolnicy wkładają w pracę na roli. Na koniec życzył wszystkim, aby nigdy nikomu nie zabrakło najważniejszego daru ziemi – jakim jest chleb. Na niedzielnej uroczystości obecny był poseł Czesław Siekierski, jak również radni Rady Miasta i Gminy Oleśnica, Rada Sołecka z Borzymowa, poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej z Borzymowa oraz Oleśnicy, a także proporzec Legionu Maryi z Borzymowa. Gminny sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz poczet Zarządu Gminnego Związku Rolników Indywidualnych w Oleśnicy NSZZ.RI Solidarność.

Mieszkańcy wsi licznie i aktywnie włączyli się w przygotowanie tego święta. Oprócz wspaniałego  wieńca z kłosów, kwiatów i owoców „zaaranżowali” kapelę i zadbali o barwny korowód – kobiety niosące wieniec w strojach krakowskich oraz dzieci z bukietem polnych kwiatów.

Po wyjściu z kościoła można było podziwiać urokliwe dekoracje wykonane przez mieszkańców. Każdy uczestnik niedzielnego świętowania mógł zabrać ze sobą mały chleb przygotowany specjalnie na tę uroczystość oraz „coś” słodkiego, była także możliwość skosztowania darów Matki Natury w postaci owoców, które w koszach stały przed wejściem do świątyni.

Po uroczystościach w kościele mieszkańcy przenieśli się na agapę do świetlicy wiejskiej, by przy stole biesiadnym oraz muzyce dalej świętować. Udekorowana świetlica i plac przed budynkiem podkreślały charakter uroczystości i zabawy dożynkowej. Specjalnie na tę okazję jedna z mieszkanek wykonała kukły z siana, które nawiązywały do  staropolskich postaci  gospodarza i gospodyni.  Przygotowana aranżacja  wiejskiego domostwa pięknie prezentowała się przed wejściem do świetlicy wiejskiej.

Zapraszamy do galerii

powrót ...
Skip to content