Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

LGD Dorzecze Wisły – Zaktualizowana analiza SWOT i formularz zgłaszania uwag

04_bg_swot

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły pracuje nad budową dokumentu pn. “Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020”. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są konsultacje społeczne. Odbyły się już konsultacje z mieszkańcami wszystkich 5 gmin należących do LGD – Dorzecze Wisły: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Odwołanie komunikatu w sprawie dostawy wody

Oleśnica 22-10-2015 r.

UWAGA !

Odwołanie komunikatu w sprawie dostawy wody z 19.10.2015 r.

W związku z informacją otrzymaną w dniu 22.10.2015 r. z Urzędu Gminy Pacanów o pozytywnym wyniku ponownych badań wody z ujęć w m. Wójeczka i Żabiec – Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że woda z wodociągu w m. Oleśnica, Wojnów, Sufczyce, Kępie nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Traci ważność komunikat z dnia 2015-10-19 r.

Wójt Gminy Oleśnica

mgr Leszek Juda

Koncert ballad z repertuaru B. Okudżawy i W. Wysockiego pt. “Ballady na dwa serca…”

Koncert ballad z repertuaru B. Okudżawy i W. Wysockiego pt.”Ballady na dwa serca…”

plakat_koncertGodzinny koncert muzyki z gatunku poezja śpiewana pt. “Ballady na dwa serca…”. Gościem koncertu będzie duet: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska.

Artyści od lat fascynują się repertuarem wybitnych postaci ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Podczas koncertu, który odbędzie się 8 listopada 2015 r., o godz.17 w Kościele p.w. WNMP w Oleśnicy,

Komunikat w sprawie dostawy wody

Oleśnica 19-10-2015 r.

UWAGA !

Komunikat w sprawie dostawy wody

W związku z informacją otrzymaną w dniu 19.10.2015 r. z Urzędu Gminy Pacanów o negatywnym wyniku badań wody z ujęć w m. Wójeczka i Żabiec – przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii – Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że woda z wodociągu w m. Oleśnica, Wojnów, Sufczyce, Kępie nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Komunikat obowiązuje do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody przeprowadzonych przez PSSE w Busku – Zdroju, o czym mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

ogłoszenie woda

Komunikat

Komunikat: “ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II”

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w dniach 13-15 października 2015 roku na terenie gminy Oleśnica  odbędą się ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

SYGNAŁY ALARMOWE

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne


SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY OLEŚNICA

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGR Świętokrzyski Karp chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu organizowanym w dniu 14.10.2015r. o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Informacja

Dożynki 2015

Jak co roku Gmina Oleśnica miała swoje święto Dożynkowe. W tym roku gospodarzami i organizatorami dożynek gminnych byli mieszkańcy Sufczyc.

Skip to content