Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Zbiórka popiołu

ZBIÓRKA POPIOŁU

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę popiołu w następujących dniach:

– 17.04 – Oleśnica wszystkie ulice,

– 18.04 – Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów, Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Uwaga!

Popiół należy zgromadzić w pojemnikach lub w workach – dopuszczalna masa pojemnika max. 30 kg. Popiół zmieszany z innymi odpadami oraz zgromadzony luzem nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 730.

Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich

Zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych oraz mammograficznych

      

Szanowni Państwo

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, mając świadomość wzrastającej skali problemu chorób nowotworowych, w ramach projektu „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie”, zaprasza Panie z województwa świętokrzyskiego do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych oraz mammograficznych.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.5 „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” NABÓR NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

„Wiosna bez pneumokoków” – bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 r.ż.,

Komunikat Ministra Zdrowia do rodziców – szczepienia przeciwko pneumokokom