Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

INFORMACJA w najbliższych dniach możliwy spadek temperatury do -14˚C

RCB-Inf. dot. sytuacji meteorologicznej silny mróz

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1399 ze zm.) w związku  z uchwałą Nr 82/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2016 r. uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa wysokość opłaty wynosi:

  • 6,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane  w sposób selektywny,
  • 12,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane  w sposób nieselektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a w/w ustawy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

zawiadomienie

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)


W dniu: 15.12.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Nadstawie 28 w Oleśnicy w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (41) 377-40-06

LGD Dorzecze Wisły – Plan komunikacji

logo23Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR.

Termin nadsyłania upływa 10 listopada.

OGŁOSZENIE WKU Sandomierz – nabór do służby przygotowawczej

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Sandomierzu prowadzi nabór do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA STYCZEŃ 2016 rok 

Jeśli masz ukończone 18 lat życia, do tej pory nie pełniłeś służby wojskowej w jakiejkolwiek formie ZGŁOŚ SIĘ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

treść ogłoszenia: OGŁOSZENIE WKU w Sandomierzu

LGD Dorzecze Wisły – FISZKA PROJEKTOWA – Pomysły przedsięwzięć do LSR

logo23

W związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań które chcielibyście Państwo aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany.

LGD Dorzecze Wisły – Zaktualizowana analiza SWOT i formularz zgłaszania uwag

04_bg_swot

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły pracuje nad budową dokumentu pn. “Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020”. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są konsultacje społeczne. Odbyły się już konsultacje z mieszkańcami wszystkich 5 gmin należących do LGD – Dorzecze Wisły: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Odwołanie komunikatu w sprawie dostawy wody

Oleśnica 22-10-2015 r.

UWAGA !

Odwołanie komunikatu w sprawie dostawy wody z 19.10.2015 r.

W związku z informacją otrzymaną w dniu 22.10.2015 r. z Urzędu Gminy Pacanów o pozytywnym wyniku ponownych badań wody z ujęć w m. Wójeczka i Żabiec – Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że woda z wodociągu w m. Oleśnica, Wojnów, Sufczyce, Kępie nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Traci ważność komunikat z dnia 2015-10-19 r.

Wójt Gminy Oleśnica

mgr Leszek Juda

Skip to content