Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2013 r.

Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Kielcach

Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski na II półrocze 2013 roku, w ramach limitu określonego na 2013 rok.

  1. Wniosek należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne u Sołtysa, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 bądź też do pobrania ze strony internetowej.

  2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 lipca 2013 roku.

  3. Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18.

  4. We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.

  5. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju.

  6. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2013r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 15 lipca 2013r.

Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Olesnica

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Oleśnica

Kalendarz_wyborczy

Informacja dot. procesu cyfryzacji

W związku z wyłączeniem w dniu 17 czerwca 2013 roku sygnału analogowego w województwie świętokrzyskim, nastąpiło zwiększenie mocy multipleksu 3, zostały również dodatkowo uruchomione nadajniki doświetlające, umożliwiające dostęp do sygnału cyfrowego TVP KIELCE na terenie Gminy Oleśnica. Więcej informacji w załączeniu.

PROCES CYFRYZACJI

Rytwiany na cyfrowej fali

Wójt Gminy Rytwiany, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach zapraszają na warsztaty, konferencję i imprezę plenerową zachęcającą do korzystania z internetu osoby +50 dnia 07.07.2013 roku.

plakat

 

Informacja

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, iż zmianie uległ adres strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy. Aktualny adres strony poniżej.

olesnicaszkola.strefa.pl

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że do dnia 24 czerwca 2013 r. należy złożyć w tutejszym Urzędzie/ pokój Nr 5 / wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego w dniach od 01.06.2013r. do 12.06.2013r. Poszkodowani rolnicy mogą pobrać wniosek u sołtysa lub w Urzędzie Gminy /pokój Nr 5/.

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z danymi podanymi do dopłat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

WZÓR WNIOSKU W ZAŁĄCZNIKU

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_strat_1

Skip to content