Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok

Drukuj
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.05.2017 r. zatwierdził regulamin konkursu “Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

KONKURS DOTACJI NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu  pod nazwą

„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

zapraszamy organizacje pozarządowe typu: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochotnicze straże pożarne itp., których cele statutowe są zgodne z celami wsparcia powyższego konkursu (patrz Regulamin) do składania propozycji projektów w następującym zakresie:

1)  budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),

2)  zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),

3)  zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp.),

4)  organizacja wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Wnioski składane są do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Gminy!

Propozycje projektów planowanych do realizacji przez organizacje samorządowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Oleśnicy do dnia:  26 maja 2017 r. do godz. 15.00.

Ze względu na konieczność wniesienia przez Gminę obowiązkowego wkładu własnego w wysokości min. 20%, o zasadności przekazania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej oceny zdecyduje Wójt Gminy Oleśnica.

powrót ...