Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Konsultacje społeczne

Komendant Powiatowy Policji w Staszowie oraz Wójt Gminy Oleśnica zapraszają wszystkich Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się 24 lutego 2016r. godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Oleśnicy.

INFORMACJA w najbliższych dniach możliwy spadek temperatury do -14˚C

RCB-Inf. dot. sytuacji meteorologicznej silny mróz

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1399 ze zm.) w związku  z uchwałą Nr 82/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2016 r. uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa wysokość opłaty wynosi:

  • 6,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane  w sposób selektywny,
  • 12,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane  w sposób nieselektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a w/w ustawy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

zawiadomienie

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)


W dniu: 15.12.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Nadstawie 28 w Oleśnicy w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (41) 377-40-06

LGD Dorzecze Wisły – Plan komunikacji

logo23Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR.

Termin nadsyłania upływa 10 listopada.