Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: czerwiec 2023

Przypominamy, zgodnie z Uchwałą przyjętą przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach od 1 lipca br. wchodzi w życie zakaz użytkowania bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania

Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja powstająca przy spalaniu słabej jakości paliw w przestarzałych piecach podczas ogrzewania domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych.

Mając na celu eliminację źródeł pogarszających jakość powietrza w naszym regionie, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca 2020 r. przyjął uchwałę Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwałę antysmogową”. Zgodnie z tą uchwałą wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 1 lipca 2026 roku muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu (dyrektywy unijnej, która określa normy emisji zanieczyszczeń dla urządzeń grzewczych). Ponadto od lipca 2021 roku w świętokrzyskim obowiązuje też zakaz spalania niektórych paliw stałych, m.in. węgla brunatnego, drobnego węgla kamiennego, mułów i flotokoncentratów i paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, których spalanie powoduje największą emisję zanieczyszczeń.

Zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do ww. ewidencji.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica (pokój nr 11), na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl w zakładce druki do pobrania oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości. Zgłoszenie należy dostarczyć do tutejszego urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2023 r.   W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Umowa powinna być zawarta z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wykaz przedsiębiorców posiadających wymagane zezwolenie jest dostępny na stronie: https://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4490.

Mieszkańcy mogą również zawrzeć umowę na świadczenie ww. usług z Gminą Oleśnica.  W tej sytuacji umowa może zostać zawarta dopiero po weryfikacji złożonego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków; o przygotowanej umowie mieszkańcy zostaną  poinformowani telefonicznie. Zarówno umowa, o której mowa w treści ogłoszenia, jak również dowody opłat za zrealizowane usługi powinny być okazywane na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, a  osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż 1 raz na rok.

zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

zgłoszenie szamb

 

Zaproszenie na bezpłatny webinar dotyczący wsparcia finansowego ze środków unijnych dla sektora przedsiębiorstw

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy na bezpłatny webinar  pt. „Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki”, który odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy link: https://doekogroup.clickmeeting.com/przedsiebiorcy-webinar

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230623032123759 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230621210717702 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230621032121219 kliknij tutaj aby się zapoznać

„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” – ruszają zapisy na bezpłatne treningi

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Skip to content