Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: październik 2018

Program Gminnych Obchodów Święta Niepodległości

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW KONKURS NR 16/2018

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

ZDOBĄDŹ ZA DARMO DOWOLNIE PRZEZ SIEBIE WYBRANY PŁATNY KURS ZAWODOWY!

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w realizowanym przez nas projekcie pt. „Kreator przedsiębiorczości”.
Rekrutacja uczestników 12.11. – 30. 11.2018 r.
Celem projektu jest wsparcie i pomoc osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, osoby zakładające działalność gospodarczą oraz w szczególności osoby do 29 roku życia. Projekt ma przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej  i gospodarczej, promować lokalną przedsiębiorczość poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiebiorstw i podmiotów ekonomii społecznej.

Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, iż w związku z awarią wodociągową na terenie Gminy Pacanów,  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w dniu dzisiejszym (16.10.2018r.) do ok. godz. 17.00. Ogłoszenie dotyczy mieszkańców Oleśnicy, Wojnowa oraz Sufczyc.

Dofinansowanie z Programu ” Czyste Powietrze”

Zapraszamy na bezpłatne spotkania dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą się dowiedzieć jak można uzyskać dofinansowanie z Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami, prowadzone na terenie całego kraju, mają na celu poinformowanie mieszkańców jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. W naszej Gminie spotkanie odbędzie się 17 października 2018 roku, o godzinie 18:00 w Remizie OSP w Oleśnicy, ul. Nadstawie 25 a.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W  dniu 24 września 2018 roku Gmina Oleśnica zwarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowity koszt zadania wynosi  12 491,50 zł.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią  12 491,50 zł, w tym:

  • środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 6 245,75 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32 – powiat staszowski

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 07:00 dnia 03.10.2018 do godz. 18:00 dnia 03.10.2018
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 75 km/h z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, iż w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godz. od ok. 8.30 do do ok. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Nadstawie w związku  z pracami remontowymi na sieci wodociągowej.

Skip to content