Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

Drukuj
W  dniu 24 września 2018 roku Gmina Oleśnica zwarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowity koszt zadania wynosi  12 491,50 zł.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią  12 491,50 zł, w tym:

  • środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 6 245,75 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych.

 

powrót ...